System kancelaryjny dziennikowy ćwiczenia

Pobierz

Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; rodzaje dokumentacji współczesnej itp. 3.. Najczęściej jest stosowany system dziennikowy, który opiera się na ciągłej rejestracji dokumentów w danym roku kalendarzowym: Prezentacja programu PowerPoint System kancelaryjny dziennikowy jest prosty, lecz bardzo pracochłonny i hamuje sprawny obieg dokumentów.bezrejestrowego; system kancelaryjny dziennikowy (dziennikowo - numerowy) - system kancelaryjny polegający na rejestrowaniu pism w dzienniku podawczym według kolejnej liczby dziennika.. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.Podstawowe systemy kancelaryjne to: system dziennikowy (najczęściej dwudziennikowy z dziennikami wejścia i wyjścia lub jednodziennikowy, w którym rejestr dokumentacji przychodzącej i wychodzącej prowadzi się w jednym wspólnym dzienniku), system bezdziennikowy (nazywany również rzeczowym lub systemem akt spraw), system mieszany.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; .. Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.. Wpisuje się w nim informacje dotyczące: nadawcy, daty i znaku pisma, treści (czego ono dotyczy).Wyróżniamy dwa systemy kancelaryjne: dziennikowy i bez dziennikowy..

Wykonaj poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.. W systemie tym rejestruje się daną sprawę w teczce spraw na podstawie inicjującego ją pisma .Obieg dokumentów w firmie - systemy kancelaryjne.. Obecnie w Polsce funkcjonują trzy systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany.. System kancelaryjny dziennikowy, rejestrowanie pism w dzienniku podawczym 2 - II System kancelaryjny bezdziennikowy, jednolity rzeczowy wykaz akt 3 - III Instrukcja kancelaryjna 2 - IV Archiwizowanie dokumentów 2 - .system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; .. Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.. Do dyspozycji są trzy podstawowe systemy kancelaryjne: • dziennikowy, • bezdziennikowy, • mieszany.. "Zbudowanie" takiego systemu wymaga dokładnego zapoznania się z organizacją firmy, z podstawowymi technikami segregowania informacji i korespondencji oraz archiwizowania akt.. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej.. Opublikowano w. system kancelaryjny polegający na rejestrowaniu wszystkich pism w dzienniku podawczym według kolejnej liczby dziennika..

System dziennikowy.

Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt.System kancelaryjny dziennikowy, dziennik podawczy.. Powtórz informacje z zajęć 9 z klasy pierwszej.. Otherwise there is not author .System kancelaryjny dziennikowy, dziennik podawczy.. Firmy i instytucje przykładają dużą wagę do treści i wyglądu dokumentów, a mniejszą - do ich szybkiego i skutecznego obiegu.. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego .system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; .. Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.. Ilekroć w referacie mowa jest o systemie kancelaryjnym bezdziennikowym to należy pod tym pojęciem rozumieć jego odmianę rejestrową.. Do rejestracji spraw służyły spisy spraw.. System dziennikowy polega na formowaniu jednostek aktowych na podstawie numeru pisma z dziennika podawczego.. System dziennikowy polega na formowaniu jednostek aktowych na podstawie numeru pisma z dziennika podawczego.. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.ćwiczenia konwers.. W systemie dziennikowym największą wagę przykłada się do pojedynczego pisma, a .System kancelaryjny determinuje bowiem wszystkie pozostałe czynności z tym związane..

ćwiczenia I System kancelaryjny - poj ęcie, rodzaje.

Jego miejsce zajmuje system BEZDZIENNIKOWY którego zasadniczą cechą jest rejestracja prowadzonych w jednostce spraw w oparciu o JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; rodzaje dokumentacji współczesnej itp. .. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.. System bezdziennikowy Slajd 8 Rzeczowy Wykaz Akt Rzeczowy wykaz akt dc.System kancelaryjny - sposób rejestracji, obiegu i układu akt powstających w związku z dzia-łalnością Uczelni.. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; rodzaje dokumentacji współczesnej itp. .. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej.. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej.. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej.. System kancelaryjny dziennikowy - system kancelaryjny polegający na rejestrowaniu wszyst-system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; ..

Nie jest to więc system rzeczowy.

1 Systemy kancelaryjne Działanie systemu kancelaryjnego jest uzależnione od struktury organizacyjnej.. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; rodzaje dokumentacji współczesnej itp. .. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.. Do dyspozycji są trzy podstawowe systemy kancelaryjne: • dziennikowy, • bezdziennikowy, • mieszany.. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.. Pisma wychodzące są rejestrowane po prawej stronie dziennika, natomiast wchodzące - po lewej.System kancelaryjny dziennikowy polega na rejestrowaniu i kwitowaniu odbioru pisma w specjalnie do tego przeznaczonym dzienniku, tzw. dzienniku korespondencyjnym (inaczej kancelaryjnym, podawczym lub książce korespondencyjnej).. Napisane przez Artur, 18 kwietnia, 2017.. To najczęściej spotykany system kancelaryjny.. Jak powinien poprawnie przebiegać taki proces.System kancelaryjny dziennikowy może być jedno- lub dwudziennikowy.. W systemie dziennikowym największą wagę .System kancelaryjny dziennikowy.. Ćwiczenie 1 Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź.. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej.. Zadania: Udziel odpowiedzi w pliku Z23 utworzonym w edytorze tekstu.. Ten pierwszy jest najczęściej spotykanym w instytucjach państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz w stowarzyszeniach.. W 46' wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną i system bezdziennikowy.. W rejestracji jedno-dziennikowej (przykład 4.1,4.2) pisma wychodzące i wchodzące są wpisywane w jednym dzienniku korespondencyjnym.. Zapis w dzienniku korespondencyjnym tylko po lewej stronie wiersza oznacza:System kancelaryjny determinuje bowiem wszystkie pozostałe czynności z tym związane.. System dziennikowy zwany też chronologiczno-numerowym stosowany był w Cesarstwie Austriackim, a potem w Austro-Węgrzech, w tym także administracji .Title: SYSTEM KANCELARYJNY Last modified by: Krzysztof Rożek Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles: Calibri Arial Motyw pakietu Office SYSTEM KANCELARYJNY Aspekt organizacyjny i techniczny Formy obiegów dokumentów: Forma opisowa- Forma graficzna- Rodzaje systemów kancelaryjnych Instrukcja kancelaryjna System kancelaryjny dziennikowy Odmiany systemu dziennikowego .Współcześnie w Polsce występują trzy systemy kancelaryjne: system bezdziennikowy, dziennikowy, i mieszany.. Pomocą kancelaryjną były także indeksy osobowe stron inicjujących sprawę.. Nie jest to więc system rzeczowy.. W praktyce stosujemy systemy dziennikowe, bezdziennikowe lub .Temat: System kancelaryjny dziennikowy - ćwiczenia.. System dziennikowy zwany też chronologiczno-numerowym stosowany był w Cesarstwie Austriackim, a potem w Austro-Węgrzech, w tym także administracji .Początkowo stosowano system dziennikowy.. Utrzymano jednak centralizację registratury i istnienie kancelarii łanej koreswydziałowych.system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy; rejestr korespondencji - rejestr kancelaryjny; rodzaje dokumentacji współczesnej itp. .. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.. Obieg dokumentu ścieżka obiegu System dziennikowy.. .Arial Century Gothic Times New Roman Wingdings Projekt domyślny Dokument programu Microsoft Word Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Slajd 2 Instrukcja Kancelaryjna Slajd 4 System dziennikowy System dziennikowy dc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt