Świetlica szkolna sprawozdanie z pracy

Pobierz

I (nazwisko i imię opiekunów świetlicy) Informacje ogólne o organizacji i funkcjonowaniu świetlicy: W szkole podstawowej świetlica kl. I-III podzielona jest na dwie grupy.. Opiekunowie świetlicy: M. Urbańska, M. Pawłowska.Sprawozdanie z pracy ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 200./200… Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.. Author: Alicja Grycz Created Date: 06/12/2017 02:56:00 Last modified by: Alicja Grycz .- udoskonalenie pracy wychowawcy świetlicy poprzez stosowanie nowych programów, metod i innych działań.. NewsletterSprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w II półriczu roku szkolnego 2011/2012 Świetlica szkolna w II półroczu była czynna w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach rannych oraz w środy po zajęciach lekcyjnych.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Listy uczniów korzystających z dowozów, 9.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Zajęcia odbywają .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.. PÓŁROCZE/ROK SZKOLNY.. Historia szkoły; Nasz Patron; Folder szkoły; Kalendarz Pracy Szkoły 2021/2022; Przyjaciel szkoły; Pracownicy; Pedagog; Dokumenty szkolne; ..

Miesięczne plany pracy, 3.

Z obiadów korzysta 63 uczniów.. Jest to więc doskonały moment do podsumowania tego co działo się przez ostatnie 10 miesięcy na świetlicy szkolnej.Sprawozdanie z mianowania za rok szkolny 2010-2011, Dokumenty (1) Podreczniki dla klas 3 na rok szkolny 2010-2011.. Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 89 zapewnia opiekę uczniom od godziny 6 30 do godz .. Rada wychowawcza świetlicy szkolnej składa rodzicom preliminarz oraz sprawozdanie z jego realizacji dwa razy w roku szkolnym (koniec I i II semestru) na posiedzeniu Rady Rodziców przy ZKP i G nr 8 w Gdańsku .5 .. Imię i nazwisko nauczycieli: .. Regulamin Świetlicy szkolnej 7.. SZKLARSKA PORĘBA 2011, Rok szkolny 2010 -11, Notatki.Praca wychowawcza w świetlicy przebiegała zgodnie z planem pracy wychowawczej, z uwzględnieniem wynikających z kalendarza rocznic i świąt w oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Program Profilaktyki.. Listy uczniów w poszczególnych klasach, 8.. Dla dzieci z klas I - III codziennie organizowane są zajęcia według planu pracy.. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi.. DZIENNIK ELEKTRONICZNY.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.. Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska..

Dokumentacja pracy świetlicy 1.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Świetlica bierze udział w realizacji zadań wynikających z: 1) Koncepcji pracy szkoły, w szczególności: 2) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym: 3) Świetlica uczestniczyła w organizowaniu: IV.. Jadłospis Sprawdź aktualny jadłospis naszej szkoły.. Łącznie na zajęcia świetlicowe uczęszcza 41 uczniów.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. POTRZEBY ŚWIETLICY: WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: Podpis nauczyciela: data .. Ze świetlicy korzystali uczniowie klasy I-VI w liczbie 42 osób.. PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2007, spiżarka nauczyciela gimnazjum, świetlica.. E-mail: Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej, 4.. Rekomendacje (data) (podpis kierownika świetlicy)Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20..

Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy 4.

Home; Aktualności.. Wychowawcy pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.Świetlica bierze udział w realizacji zadań wynikających z: Koncepcji pracy szkoły, w szczególności: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym: Świetlica uczestniczyła w organizowaniu: IV.. Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014.Jun 15, 2022Organizacja pracy ZSS.. Świetlica spełnia funkcję wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną, społeczną, wspomagającą, organizacyjną.. Prosimy o nie przynoszenie do szkołySPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. 2. pkt 1Swoimi działaniami świetlica obejmje wszystkich uczniów w szkole.. SPRAWOZDANIE Z PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY SZKOLNEJSprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 5 3.. Rekomendacje (data) (podpis kierownika świetlicy) Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 5Sprawozdania do nadzoru pedagogicznego - I półrocze 2013/2014 Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej Pliki do pobrania sprawozdanie-z-pracy-swietlicy---zs1kolo.doc (63.00 KB) Plan lekcji Sprawdź aktualny plan lekcji..

z dnia ..... Roczny plan pracy świetlicy, 2.

PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2004, Świetlica.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychPracę świetlicy szkolnej ułatwiała stale sprawdzana i uzupełniana dokumentacja: 1.. Dziennik zajęć 3.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej Błaszkiewicz Monika gr.. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.. Organizacja pracy Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2021/2022; Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022; Pracownicy administracji i obsługi ZSS w roku szk.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Regulamin świetlicy, 6.. Warsztaty wielkanocne - 2022; Wojewódzki Konkurs "Mogę zatrzymać COVID-19 - wszyscy łapiemy .. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276Świetlica szkolna SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ Podsumowanie pracy na swietlicy w roku szkolnym 2018/2019 Minął kolejny rok szkolny, cieszymy się upragnionymi i wyczekiwanymi wakacjami.. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 - 15.00.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 W WARSZAWIE W ROKU SZOLNYM 2020/21 Praca świetlicy szkolnej przebiegała zgodnie z Planem Pracy Świetlicy wynikającym z Programu Wychowawczego Szkoły.Feb 7, 2021Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNIE Z WYMAGANIEM § 8. ust.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. 2021/2022; Z życia szkoły.. Wydarzenia artystyczne.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Efekty dla mnie: - określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie Dyrekcji do akceptacji.. Dziennik elektroniczny, 5.. Funkcjonuje ona w godzinach 7:00 - 8:55 i 11:40 - 15:00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt