Mocne i słabe strony grupy przedszkolnej chomikuj

Pobierz

- zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci.. Program W zdrowym ciele zdrowy duchMoje Mocne i słabe strony na zajęciach Mocne strony:-upartość i dążenie do celu-otwartość na konstruktywną krytykę-kreatywność-pracowitość-skrupulatność-komunikatywność Słabe strony:-zbyt łatwo się dekoncentruje-słabe zdrowie-łatwość do rozpraszania się-przesadny perfekcjonizm-niecierpliwośćSprawozdanie z obserwacji końcowej.. uczestnik.. Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.. • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych.. • ma dość dobre tempo .kontaktów z rówieśnikami, z pracownikami przedszkola poczyniły postępy i zaczęły dobrze funkcjonować w grupie - chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach oraz zajęciach dydaktycznych, dostosowały się do podstawowych zasad obowiązujących w grupie, nawiązywały relacje koleżeńskie.8.. • korzysta z informacji, które są skierowane do niego.. Moje osiągnięcia: - udana adaptacja nowo przyjętych dzieci;Grupa Jeżyków prowadzona jest przez Nauczycielki: Martynę Jenny-Radziejewską i Karolinę Keczmer.. • jest przygotowany do zajęć.. Ku Dziecku" autorstwa Barbary .. Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.MOCNE I SŁABE STRONY MYŚLENIA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JAKO PRZEJAW INTELIGENCJI PRZEDOPERACYJNEJ (2).ppt - zachomikowane - barcowa - Chomikuj.pl MOCNE I SŁABE STRONY MYŚLENIA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JAKO PRZEJAW INTELIGENCJI PRZEDOPERACYJNEJ (2).pptWykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb..

Mocne strony:grupy Org.

Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane..

Słabe strony grupy.

• uczęszcza regularnie na zajęcia.. Budowanie systemu wartości.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także o program edukacji przedszkolnej zawarty w podręcznikachOCENA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA.. • buduje więzi ze środowiskiem.. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów .MOCNE STRONY.. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Mocne strony:-większość samodzielnie korzysta z toalety, myje, wyciera ręce i twarz,-właściwie zachowują się przy stole w czasie posiłków, Słabe strony:-niektóre dzieci mają kłopoty z utrzymaniem porządku w czasie zabawy i odłożeniu zabawek po jej zakończeniu.. 95 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, aktualizacja danych na stronie internetowej przedszkola, zakup nowych pozycji książkowych dla każdej grupy 4.. Dobra sprawność ruchowa; Samodzielność w zakresie ubierania się i rozbierania; .. Rodzice zaangażowali się w życie przedszkola (p. Miechowicz)..

Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.

Badanie to umożliwiło poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dało obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i .Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Plik PRZEDSZKOLNY MOCNE I SŁABE STRONY MYŚLENIA DZIECKA.ppt na koncie użytkownika KulPsycho • folder Gr.. Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone i niechętne do pracy.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze.. 95 Rozwijanie zainteresowań swoim miastem i regionem, rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego.. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo .Mocne strony:-starają się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych,-obdarzają zaufaniem dorosłych i dzieci z grupy, Słabe strony:-słabo radzą sobie w sytuacjach trudnych i nowych, nie przewidują skutków swoich zachowań..

9.Mocne strony grupy.

• chętnie uczestniczy w życiu rówieśników.. DZIECKO- Mocne strony: stara się dostosować do zasad, chce być lepszym dzieckiem.. Dzieci poznały podstawowe informacje na temat swojego miasta.. - Dużą uwagę przywiązuję do .Mocne strony Słabe strony Predyspozycje osobowościowe • Uzdolnienia, zainteresowania, otwartość na nowe doświadczenia oraz inne − Jest ciekawa poznawczo i otwarta na rozwój − Bardzo lubi czytać książki i śpiewać − Prezentuje wysoki poziom motywacji do nabywania nowych umiejętności • Samodzielność w aspekcieIII.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. W grupie I w maju i czerwcu 2019 r. została przeprowadzona obserwacja końcowa na podstawie wcześniej opracowanego arkusza przez nauczycielki Martę Grzywińską.. • odpowiada na zadane pytania.. - zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla dzieci.. Umiejętności planowania pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt