Na podstawie tekstu lektury zapisz jak najwięcej informacji

Pobierz

Przedstawiciele tego stanu wierzyli, że wywodzą się ze starożytnego legendarnego .- w kategorii A (przedstawieinie stanowiska każdego autora) - notatka przedstawia - oparte na kluczowych dla tematu informacjach - stanowisko każdego autora względem zagadnienia określonego w temacie notatki, odtworzone na podstawie informacji zawartych w tekście, ale poziom uogólnienia jest zaburzonyPrzypomnij sobie, jak zachowywały się dzieci z lektury pt.: "Charlie i fabryka czekolady".. Odszukaj jak najwięcej nazw miejscowości wymienionych w utworze, następnie z każdą z nich zbuduj zdanie wg wzoru: Wrocław - stamtąd pochodzi tytułowy obcy, czyli Zenon Wojcik.Na podstawie tekstu poznanej lektury (W pustyni i w puszczy), uzupełnij tabelę odpowiednimi przykładami.Zjawiska atmosferyczne występujące na kontynencie afrykańskim : _____ (oprócz fatamorgana, burza piaskowa, pora dżdżysta) 4 przykładyObyczaje właściwe rdzennej ludności Afryki : _____ ( oprócz braterstwo krwi, święte miejsce, ścinanie niewolników) 4 przykładyChoroby .Zapisz jak najwięcej informacji na temat tego czym jest województwo.. Lekcja 4.. Na podstawie tekstu źródłowego i informacji ze s. 30-34 podręcznika, wymień trzy korzyści pana feudalnego wynikające z uzależnienia od niego wasali oraz chłopów, którzy mieszkali na terenie jego majątku ziemskiego.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Na podstawie tekstu lektury "W pustyni i w puszczy" uzupełnij tabelę.

Następnie uzgodnijcie, które z nich będziecie czytać na lekcjach języka polskiego, a które przeczytacie indywidualnie.Zobacz prezentację na Slideshare 4: Ilość informacji i tekstu w prezentacji.. Obliczenia procentowe - powtórzenie.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. 2011-03-02 12:48:13 Na podstawie dostępnych źródeł zgromadź jak najwięcej informacji o smokach,bazyliszkach i innych potworach.. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji: człowiek z charakterem - mieć charakter - żelazny charakter - coś leży w czyimś charakterze - 2.. Porównując to do książki, slajd powinien być bardziej tytułem rozdziału niż jego treścią.Pisząc opis obrazu : - zacznij od podania nazwiska malarza i pełnego tytułu dzieła - można zamieścić informacje na temat artysty - podać temat obrazu, odpowiedzieć sobie na pytanie, co cię zainteresowało - można opisać technikę wykonanego.Charakterystyka Podstoliny.. Być może dzięki temu zbiorowi łatwiej zrozumiesz teksty innych autorów.1.Przepisz do zeszytu notatkę na temat autorki - pamiętaj o interpunkcji i podziale tekstu na zdania.. Wpisz na rysunkach rozwartosci pozostałych kątów.. Na podstawie dostępnych źródeł informacji napisz, co to jest trądzik młodzieńczy i do jakiego lekarza należy się udać, aby wyleczyć tę uciążliwą dolegliwość..

Na podstawie tekstu lektury uzupełnij plan charakterystyki Ani Shirley.

Kim jest bohaterka?. Obliczanie procentu danej liczby i obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu .. Na podstawie źródła wpisz w odpowiednie rubryki informacje o szkołach wymienionych w tekście.. Kazimierz Wielki […] poczyniwszy w rozerwanej dotąd rozlicznymi kłótniami Polszcze rozmaite porządki, założył fundamenta Akademii […].Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, tabeli oraz innych źródeł informacji.. (Uwzględnij wiadomości zawarte w 42 rozdziale książki).. a) √48 e) √800 i) √80 Proszę o zapis .Zgromadź jak najwięcej sentencji, których autorami są starożytni teoretycy i praktycy wymowy.. (Załącznik nr 1) Baśń to utwór literacki pochodzący od bajki ludowej; napisany najczęściej prozą (tekstem ciągłym).W scenariuszach dotyczących lektury oprócz tradycyjnych sposobów pro - wadzenia lekcji (praca z tekstem, pogadanka, rozmowa kierowana) wykorzy-stano również takie metody i techniki aktywizujące, jak: burza mózgów (gieł-da pomysłów), dyskusja panelowa, dyskusja "pomyśl - omów - przedstaw",Jaka będzie pogoda w północnych i południowych Niemczech ?. Język polski.. Nauczyciel.. Wiemy, że pochowała trzech mężów i planuje po raz czwarty wyjść za mąż.. Zapisz znaczenia podanych związków frazeologicznych.. Zapisz brakujące informacje na podstawie piktogramów w zeszycie przedmiotowym NordDeutschland - Połnocne Niemcy SudDeutschland - Południwe Niemcy Pliss Potrzebne mi to zadanie na poniedziałek Daje dużo punktów i NAJ..

Na podstawie tekstu Korzenie podaj jak najwięcej informacji o narratorze.. ... pomoc.

(Załącznik nr 1) Baśń to utwór literacki pochodzący od bajki ludowej; napisany najczęściej prozą (tekstem ciągłym).Przypomnij sobie, jak zachowywały się dzieci z lektury pt.: "Charlie i fabryka czekolady".. Z tak utworzonej bazy możesz korzystać w różnych sytuacjach komunikacyjnych.. 2010-06-07 14:45:08Na podstawie tekstu Korzenie podaj jak najwięcej informacji o narratorze.. Question from @Gabrielkazik - Szkoła podstawowa - Polski.. Pierwowzorem bohaterki jest najprawdopodobniej "piękna Helena" z komedii Waltera Syn marnotrawny.. Sarmatyzm był zjawiskiem występującym jedynie w Polsce i cechującym szlachtę Rzeczypospolitej między XVI i XVII wiekiem.. Zastanów się, jakimi cechami się odznaczają, czy zasługują na pochwałę czy naganę.. Slajd powinien być tłem do tego, co mówisz, podsumowaniem.. Jest to ideologia, obyczajowość oraz kultura duchowa i umysłowa polskiej szlachty.. Zad.1 i 2 proszę potrzebuje na jutro!Strefa ucznia.. niewidoma dziewczynka stróŽ matka dziewczynkl przyjaciólka matki pan Tomasz lokaj mecenasa kataryniarz g}ówni Bohaterowie drugoplanowi epizodyczni Na podstawie tekstu lektury zapisz jak najwiqcej informacji na temat bohaterki utworu —w którym odwołując się do treści lektury obowiązkowej, przedstawisz dalsze losy bohatera literackiego..

Wyjaśnij związek poniższych ikon z treścią lektury.

• W rubrykach dotyczących postaci drugoplanowych i epizodycznych zapiszPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu obliczania procentu danej liczby i obliczania liczby na podstawie danego jej procentu.. Tytuł "podstoliny" pozostał jej po trzecim mężu, Czepiersińskim.. Przegląd stref krajobrazowych Ziemi.. WSZYSTKO NA ZDJĘCIU JAK TO OBLICZYĆ.. Zastanów się, jakimi cechami się odznaczają, czy zasługują na pochwałę czy naganę.. patryk25042003 Wojewudztwo jest klamstwem.. a) Oblicz i wpisz do tabeli plony ryżu uzyskiwane w Indonezji i Japonii.. • W rubryce Gdzie rozgrywają się wydarzenia?. Szkoła podstawowa.. Nauczę się: wskazywać czynniki wpływające na klimat; opisywać strefy klimatyczne Ziemi; wyjaśniać znaczenie czynników klimatycznych dla życia roślin, zwierząt i ludzi; rozróżniać i opisywać strefy krajobrazowe na Ziemi.. Na podstawie tekstu źródłowego i informacji ze s. 30-34 podręcznika oceń wpływ systemu wasalno -lennego na losy europejskich państw oraz możliwości uczestnictwa ich mieszkańców w życiu politycznym w średniowieczu.Obraz polskiego Sarmaty - Jan Chryzostom Pasek.. Lekcja z e-podręcznika 1; Lekcja z e-podręcznika 2; Lekcja z e-podręcznika 3Lekcja 3.. Zadanie 1 Wspólnie z nauczycielem przygotujcie się do ustalenia klasowej listy lektur na cały rok szkolny.. Nauczycieli, którzy wspierali się materiałami znajdującymi się na tej stronie, zachęcamy do korzystania z treści publikowanych na stronie epodręczniki.pl, scholaris.pl czy lekcjewsieci.pl, a także na innych portalach, z których korzystaliśmy przy tworzeniu zdalnych lekcji.opracowanie sztuki teatralnej, powieści, opowiadania w wersji filmowej; film powstały na podstawie sztuki lub tekstu literackiego, oświetlenie, dekoracje, kostiumy i rekwizyty stanowiące oprawę plastyczną dzieła teatralnego, filmowego, zdjęcie, które stanowi część taśmy filmowej: skomponowany plastycznie obraz filmowy, miejsce realizacji danego fragmentu akcji filmowej, autor scenariusza, ciąg następujących po sobie zdarzeń, połączonych więzią przyczynowo-skutkową w .1.. Nie musisz tam umieszczać dosłownie wszystkiego, co powiesz.. Pisz zgodnie z planem: we wstępie krótko przedstaw bohatera Twojego opowiadania, zgodnie z treścią obowiązkowej lektury, w rozwinięciu przedstaw i opisz kolejne wymyślone wydarzenia, jakie Przykładowe rozwiązanie: Odpowiedź na zadanie z Między Nami 5.. Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie.★ Na podstawie tekstu z podręcznika zapisz informacje na temat legendarnej księżniczki wandy: Szukaj: Strony internetowe według tematu Piosenki według tematu Pomniki we Francji według tematyki Pomniki w Rosji według tematyki Seriale telewizyjne według tematyki Utwory literackie według tematyki Pomniki według tematyki Obrazy według tematyki Kultury andyjskie Prasa tematyczna .Szanowni Państwo, od marca nie będziemy już zamieszczać propozycji zdalnych lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt