Uzupełnij tabelę wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych uzasadnij swój wybór

Pobierz

W stanie ciekłym chlorek arsenu (III) nie przewodzi prądu elektrycznego.. (0-2) Określ, na którym rysunku - A czy B - przedstawiono budowę układu pokarmowego roślinożercy.. Wszystko tak jak poniżej.Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Chemia from Guest Uzupełnij tabelę wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. Zapobiegają odrywaniu się nitek wody przewodzonej w ksylemie od ścian komórkowych naczyń.. Układ pokarmowy ssaka roślinożernego przedstawiono na rysunku: ,1. wiązanie kowalencyjne.. Uzasadnij swój wybór.. woda fluor tlenek węgla(IV) tlen amoniak jodowodór azot chlor Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane spolaryzowane Uzasadnienie: W substancjach występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ .. wiązanie kowalencyjne.azot.. Podaj nazwy części serca ryby oznaczone na schemacie II literami A i B. III.. b) Podaj nazwę procesu, który pozwala utrzy-mać liczbę komórek ciała organizmu na odpowiednim poziomie.. Natomiast w substancjach Rozwiązanie zadania 49 z książki Chemia Nowej Ery 1 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plUzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie Zrozum Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. (2 pkt)Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS 14 maja 2012, 14:23.. Odpowiedź Zadanie 13. woda, fluor, tlenek węgla (IV), tlen, amoniak,jodowodór, azot, chlor..

Uzupełnij tabelę, wpisujac nazwy substancji wybrane spośród podanych.

W każdym przypadku uzasadnij wybór substancji.Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa w każdym z regionów były prawdziwe.. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody.. (2 pkt) Chlorek arsenu (III) - AsCl 3 - jest w temperaturze pokojowej cieczą.. b) Wyjaśnij związek budowy cząsteczki wody z jej wysokim ciepłem parowania.. jodowodór.. Rozwiązanie Wskazówki Zadanie 8.. Uzasadnij swój wybór.. c) Uzupełnij tabelę.. Natomiast w substancjach tworzonych przez atomy różnych pierwiastków .Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. Wpisz, których procesów - mitozy czy mejozy - dotyczą zamieszczone w niej opisy.. Uzasadnienie: W substancjach tworzonych przez atomy tego samego pierwiastka występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ wspólna para elektronowa nie jest przesunięta w żadną stronę.. woda • fluor • tlenek węgla(IV) • tlen • amoniak • jodowodór • azot • chlor Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane spolaryzowane Uzasadnienie: W substancjach występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ .Wybierz i zaznacz odpowiedź A. lub B. oraz uzasadnij swój wybór..

...4 Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.

Spośród wymienionych w tabeli nazw i wzorów substancji wybierz i podaj .I.. Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach - wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.. Uzasadnij swój wybór.. Napisz do mnie na Instagramie: je.rozwiązane • sprawdzone przez eksperta Uzupelnij tabele, wpisujac nazwy substancji wybrane sposród podanych.. Uzasadnij swoj wybor: zadania w załączniku prosze o szybką pomoc Reklama Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta nowalala1234 Mam nadzieje ze pomogłam Rozwiązanie w załączniku dzk wielkieUzupełnij tabelę wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. woda.. Zapobiegają przerwaniu się słupa wody w naczyniach i cewkach ksylemu między korzeniem a liściem.. Uzasadnij swój wybór.. niespolaryzowane spolaryzowane.. gelsomina Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Reakcja kwasu octowego z cynkiem przebiega zgodnie z równaniem: .. Uzupełnij tabelę, wpisując wzory jonów pełniących funkcję utleniacza i wzory jonów .Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. Uzupełnij tabelę..

Liczę na naj ;)Uzupełnij tabelę wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.

Uzasadnij swój wybór.. Wpisz: wzory kwasów (wybrane spośród wymienionych powyżej), wartości "m" i "n", symbole atomów centralnych, a także zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. woda, fluor, tlenek węgla (IV), tlen, amoniak,jodowodór, azot, chlor.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.. Uzasadnij swój wybór.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. Uzupełnij tabelę - wpisz w miejsca oznaczone literami A, B, C i D odpowiednie rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli cząsteczki i komórki.. Określ, jaką funkcję pełnią naczynia włosowate występujące w powłoce ciała dżdżownicy.Zadanie 3.. (SP08) Przyporządkuj podanym opisom rośliny uprawne wybrane z wymienionych poniżej.. Swój wybór uzasadnij, uwzględniając przynajmniej dwa parametry.. W reakcji z wodą tworzy kwas arsenowy (III) o wzorze H 3 AsO 3 oraz chlorowodór.. Natomiast w substancjachWynik próby pozwolił na identyfikację drugiej substancji.. woda • fluor • tlenek węgla(IV) • tlen • amoniak • jodowodór • azot • chlor Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane spolaryzowane Uzasadnienie:W substancjach występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ ..

Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g= 30gOdpowiedź uzasadnij.

Uzasadnij swój wybór.. Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: 7. ryż, ziemniaki, herbata, pszenica, kawaW tym celu: a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia, wpisując wzory lub nazwy potrzebnych odczynników, wybranych spośród następujących: kwas solny, chlorek sodu (aq), wodorotlenek sodu (aq) b) wymień obserwacje, które umożliwią wykazanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III) c) zapisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji, wiedząc, że produktem jednej z reakcji jest jon heksahydroksochromianowy(III).Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe nazwy, wybrane spośród wymienionych.. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego.. Publikujemy arkusze z .Uzupełnij tekst tak, aby powstały zdania prawdziwe, wpisując w odpowiedniej formie gramatycznej określenia wybrane spośród podanych poniżej.. Podaj nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu pierwszej próby, oraz nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu drugiej próby.. Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.11.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt