Jan zamoyski kartkówka

Pobierz

Jan Zamoyski .. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 76 - 79.. Jan Zamoyski pełnił funkcję kanclerza, czyli: answer choices był najważniejszym urzędnikiem w państwie pełnił funkcję dzisiejszego premiera i ministra spraw zagranicznych zarządzał finansami państwa odpowiadał za dwór monarchy Question 7 30 seconds Q. Kalwinistą był także jego stryj Florian.Ioannes Zamoyski de Zamoscie; 19 marca 1542 - 3 czerwca 1605) był polskim szlachcicem, magnatem i I ordynatem Zamościa.. Kartkówka klasa 4- Jan Zamoyski, XVII wiek, Tadeusz Koś.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. wg Ekorzeniowski.. Gorzkowska .. Stare miasto w Zamościu zostało wpisane na listę answer choices lista zabytków ONZCopy and Edit.. daty i wydarzenia- Złoty wiek Połącz w pary.Jan Zamoyski, złoty wiek polski i XVII wiek-stulecie wojen - Test 1) Rok założenia Akademii Zamojskiej ?. Jan Zamoyski i złoty wiek Polski- sprawdzam swoje umiejętności.. Jan Saryusz Zamoyski urodził się 19 marca 1542 roku w Skokówce, a jego rodzicami byli Stanisław, kasztelan chełmski i Anna Herburtówna z Miżyńca.. Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz).. Jan zamojski i złoty wiek polski Test.. Zamieszanie związane z bezkrólewiem wykorzystali również Olbracht Łaski oraz Jan Zamoyski.Temat: Jan Zamoyski - druga osoba po królu.. Drugie bezkrólewie zapowiadało się niespokojnie, doszło bowiem do niepokojów na tle religijnym - w Krakowie tłum zburzył zbór ewangelicki.. W 1551 ojciec i rodzina Zamoyskiego przyjeli wyznanie kalwińskie.. History.Jan Zamoyski odwiedza Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - Karol Miller (1877).. a) 1580 b) 1594 c) 1605 2) Po śmierci Zygmunta II Augusta zdecydowano, że odtąd każdego następnego władcę będzie wybierać.. a) Kanclerz b) Szlachta c) Hetman 3) Przeor, który w roku 1655 dowodził obroną Jasnej Góry to.Mar 29, 2021Jan Zamoyski, portret z epoki (domena publiczna).. Na podstawie przeczytanego tekstu ze str. 76 - 79 wykonaj w zeszycie SPRAWDŹ SIĘ str. 79zad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt