Słabe i mocne strony ucznia

Pobierz

Określanie punktowe służy jedynie do orientacji w nasileniu obserwowanych zachowań.. Pojawienie się owych niezgodności rodzi napięcie, dyskomfort, prowokując do .Analiza SWOT - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.. Jest zaradny i samodzielny w sytuacjach codziennych np. ubieranie.. SŁABE STRONY - mała wytrwałość (z wyjątkiem aktywności sportowej), krótka koncentracja na zadaniach; - tendencja do szybkiej rezygnacji z różnych działań; - niechęć do reguł, tendencja do przeszkadzania na lekcji;Mocne strony: Uczeo zgodnie współpracuje w grupie.. SŁABE: - męczenie się ze znienawidzonymi przedmiotami/ nauczycielami.-zadania domowe.. Mimo częstych sytuacji, że dwóch uczniów ma określony w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej taki sam stopień niepełnosprawności intelektualnej, okazuje się, że każdy z nich funkcjonuje zupełnie inaczej, inaczej się rozwija.Mocne i słabe strony dzieci z ADHD Często traktowane jako ściśle negatywnego problemu behawioralnego , Attention Deficit Hyperactivity Disorder , powszechnie znany jako ADHD , dotyka milionów dzieci w USA , według Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego .6.. Wykonuje estetyczne prace plastyczne.. wg Hczemierowski.. Metody bez powiązania z celami, treściami, ramami organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami nauczyciela nie mają .MOCNE i SŁABE STRONY NAUCZYCIELI MOCNE ·PEWNOŚĆ SIEBIE ·WYROZUMIAŁOŚĆ ·POMYSŁOWOŚĆ ·DOBRA ORGANIZACJA PRACY ·POGODNE USPOSOBIENIE ·DONOŚNY GŁOS ·OTWARTOŚĆ ·DOBRE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ·OBIEKTYWIZM W OCENIANIU ·POCZUCIE HUMORU ·ASERTYWNOŚĆ ·STANOWCZOŚĆ ·SYSTEMATYCZNOŚĆ ·KOMUNIKATYWNOŚĆ ·KONSEKWENTNE ZACHOWANIEW pierwszej części arkusza Prezentacja ucznia (mocne i słabe strony ) należy zaznaczyć odpowiednią wartość od 1 - 5, gdzie 1 oznacza brak umiejętności, zachowań, nawyków itd., a 5 - najczęstsze występowanie..

Moje mocne strony Anagram.

- poznać przyjaciół.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy,Mocne strony szkoły: 1.Kameralna: brak anonimowości uczniów, rodziców, nauczycieli, edukacyjnych, ogranicza możliwość dobrego rozpoznawania predyspozycji każdego ucznia, .. psychoedukacja.. Trudności lokalowe: brak pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, brak sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego uniemożliwia pełną .Każda metoda ma swoje mocne i słabe strony.. Dzieci mające trudności w nauce powinny być przebadane w poradni psychologiczno- pedagogicznej, która udziela opinii na temat dziecka, jego słabych i .Jul 2, 2021słabe widzenie Mocne strony ucznia (potencjał i możliwości): uczeń na ogół chętnie wykonuje zadanie i rozmawia na podejmowane tematy, duży zasób słownictwa, zazwyczaj dobrze współpracuje w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi i dziećmi, przestrzega norm i zasad ogólnie przyjętych.. Konspekt lekcji z przedsiębiorczości Czas trwania: 90 minut Cele lekcji (uczeń potrafi): Wiadomości: - wyjaśnić, na czym polega metoda analizy SWOT, - wymienić i zróżnicować analizowane obszary, - przedstawić schemat, wg którego przeprowadza się analizę SWOT..

Słabe strony szkoły: 1.

Uczeń będzie starał się dowiedzieć więcej niż to, co mówi się w podręcznikach kursu i uniknąć zakuwania pojęć., To doprowadzi ich do omówienia tematów z nauczycielami i uczenia się niezależnie za pośrednictwem różnych źródeł, takich jak książki lub internet.Powinien udzielić wskazówek do pracy z tym uczniem, jak doskonalić mocne strony i walczyć ze słabościami.. Faza realizacyjna: 1.Wywieszenie na tablicy dwóch kartek A 4 z napisami: Mocne strony człowieka, Słabe strony człowieka.. - wstawanie rano.. Autorzy Autor: Karolina DziąbkowskaDZIECKO- Mocne strony: uczynna, koleżeńska, pracowita, szczera.. DZIECKO- Mocne strony: pracowita, koleżeńska, chętna do współpracy.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Mocne i słabe strony ucznia.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. W swoim zakresie powinien również udzielić pomocy na dodatkowych zajęciach.. - dyskoteki szkolne i inne.. Ukierunkowanie rozmowy na tematykę zajęć - Mocne i słabe strony człowieka- pogadanka oraz swobodne wypowiedzi uczniów.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) rozwój fizyczny odpowiada wiekowi biologicznemu kroki sztywne, brak spontanicznego ..

Moje mocne strony Koło fortuny.

Umiejętności: MOCNE STRONY • chętnie uczestniczy w życiu rówieśników • buduje więzi ze środowiskiem • korzysta z informacji, które są skierowane do niego • odpowiada na zadane pytania • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych • uczęszcza regularnie na zajęcia • jest przygotowany do zajęć • ma dość dobre tempo wykonywanych zadań • współpracuje z innymiJan 12, 2022Stosując przykłady mocnych i słabych stron uczniów szkół podstawowych będziesz miał większą szansę na sukces w nauczaniu.. Rozwijać u dziecka świadomość siebie - adekwatną samoocenę (słabe i mocne strony).Mocne strony uczniów z zespołem Aspergera : mają dobrą pamięć wzrokową, a używanie pomocy wizualnych (np. zdjęć, modeli itp.) przykuwa ich uwagę i pozwala lepiej przyswoić materiał; świetnie zapamiętują fakty i wydarzenia (jeśli tylko temat zainteresuje ich w stopniu umożliwiającym koncentrację uwagi);Moje mocne i słabe strony Losowe karty.. Jest koleżeoski.. Nauczyciele muszą dostosować swoje metody nauczania, aby podnieść poziom akademicki podopiecznych podopiecznych.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Nauczyciel i uczeń potrzebują zweryfikowanych w praktyce wskazówek, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł, na co zwracać uwagę, czego unikać..

Moje mocne strony Wisielec.mocne i słabe strony, zainteresowania.

Trudności ucznia: obniżona percepcja wzrokowa,- sympatia ze strony innych uczniów; - tzw. inteligencja praktyczna, uczenie się poprzez działanie.. Chętnie i starannie pisze - odwzorowuje, sprawnie liczy na konkretach w zakresie 20.. Zadaniem uczniów jest zapisać na karteczkach samoprzylepnych odpowiedzi na pytania:1. wystąpienie niezgodności w następujących sferach: intymno-erotycznej, rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej, prywatnej, kosmicznej; 2. znoszenie niezgodności - sposoby radzenia sobie z kryzysem; 3. względnie trwałe przeorganizowanie osobowości.. Szczegółowe: Uczeń odkrywa i określa swoje mocne i słabsze strony; Uczeń poznaje cechy innych osób w klasie; Uczeń współpracuje w grupie i integruje się z nią; Uczeń okazuje szacunek i akceptację względem własnych i cudzych ograniczeń.. Słabe strony: brak zainteresowań, zmienność nastrojów - brak równowagi emocjonalnej, napady złości lub euforii - rozwijanie zainteresowań, umiejętności panowania nad emocjami.. wg Katarzynasp148.. wg Kkolcz6.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyGłówny: Uczeń poznaje swoje mocne i słabe strony.. - ciągłe bycie śpiącym - od innych można .Sep 30, 2020Rozwijać u dziecka poczucie odpowiedzialności za własne osiągnięcia oraz poczucie sprawstwa, wpływu na własną sytuację, m.in. osiągnięcia w nauce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt