Ewaluacja ipet przykład 2018

Pobierz

Orzeczenie wydano z uwagi na: 4.IPET - czym jest?. Ewaluacja została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z uwzględnieniem podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa i …1 Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan …IPET (§6) •formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane forma udzielanej …OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAO EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH, EWALUACJA PROGRAMU: Data: Działanie Wnioski Modyfikacje Cele terapeutyczne Cele edukacyjne Zakres dostosowania …IPET 2017/2018.. METRYCZKA: Imię i nazwisko …Plik przyklad ewaluacji ipet.zip na koncie użytkownika chethanv88 • Data dodania: 23 lut 201529.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY RUCHOWO.. OPIS OSIĄGNIĘĆ: 1.. IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi.. Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz …Jagna Niepokólczycka-Gac.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie …Ewaluacja IPET Załącznik nr Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny został opracowany przez Zespół Koordynator Zespołu/nauczyciel/specjalista Podpis …Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele …OBSZAR EWALUACJI..

Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja.

Egzaminy.. Dostosowanie wymagań.. Opracowała: Jolanta Milczuk-Walczewska.. Zadawanie konkretnych pytań, formułowanie jasnych poleceń, stosowanie …Ewaluacja IPET -u UCZNIA w Szkole Podstawowej nr xxx W xxx IPET był przeznaczony dla xxx xxx, realizowany w okresie 2014/2015 OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU: 1.xxx …Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Dane przedszkola grupa Wychowawca Koordynator zespołu Nr orzeczenia Data wystawienie orzeczenia Podstawa opracowania IPET …monitorowanie i ewaluacja ipet i pdw.ppt.. Materiał pochodzi z …1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018 WYMAGANIE 2 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DATA …Awans zawodowy.. Opublikowano: 17 czerwca 2020 roku.. KTÓRE CELE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE.. Odpowiedzialność nieletnich.ipet-dla-dziecka-z-niedosluchem.. Data publikacji: 4 czerwca 2012 r. Rodzaj dysfunkcji określa charakter pomocy udzielanej uczniowi w ramach planu działań wspierających (PDW) … Jest to skrót …Przykład.. Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.. Problemy w nauce-ćwiczenia.. Cele edukacyjne: · Dziewczynka stosuje poznane zasady uczenia się, co przekłada się na jej …Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja …Mocne i słabe strony ucznia - IPET Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - autyzm IPET dla ucznia - autyzm (przedszkole) Przykładowy IPET …Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera..

benowa_89 / pedagogika specjalna- UAM / monitorowanie i ewaluacja ipet i pdw.ppt.

EWALUACJA IPET ZA OKRES ………………………………z dnia…………………… 1.. Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt