Podaj dwa pozytywne skutki zanikania pokrywy lodowej

Pobierz

.MarinaEcheverria.Topnienie lodowców - przyczyny i skutki.. Na zachowanie lodowca wpływają też zachmurzenie i częstość opadów powodująca zmiany w albedo jego powierzchni - jest to szczególnie istotne w rejonach tropikalnych, gdzie mocno świecące słońce może topić powierzchnię lodowca nawet przy temperaturach niższych od zera.We wrześniu ubiegłego roku pokrywa lodowa w Arktyce skurczyła się do mniej niż 4 mln km2.. Zapobieganie topnieniu lodowców Lodowce topnieją w wyniku kilku czynników: nasłonecznienia, które powoduje nagrzewanie się kamieni na powierzchni lodowca, oddziaływania wód lodowcowych z wyżej położonych części lodu oraz ciepłych mas powietrza i ciepłych wiatrów.postapokaliptyczny thriller naukowy.. złota i srebra do wybijania monet,Ocieplenie klimatu powoduje obumieranie raf koralowych.. Negatywne - dla środowiska przyrodniczego: Zanikanie pokrywy lodowej ma negatywny wpływ na populację niedźwiedzi polarnych orazPłynięcie masy lodowej spowodowane jest siłą grawitacji - wyjaśnia profesor dr hab. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego, geomorfolog oraz badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych.1.. Oblicza geografii 1.. Odpowiedź: 1.. Created Date: 20070101000000Z .Podaj pozytywne i negatywne skutki odkrycia Ameryki.. Utworzenie się dodatkowej ilości wody.. Ponadto spływająca z gór woda jest przyczyną podtopień i powodzi, które niszczą pogórskie miejscowości..

Podaj dwa pozytywne skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego .

Karty Pracy Ucznia 4.. Ma to ogromne znaczenie ponieważ rafy są siedliskiem 25% światowych gatunków morskich.. Zbyt wielka ilość wody.. Zadanie 8 Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki zanikania pokrywy lodowej w Arktyce dla środowiska przyrodniczego, gospodarki lub życia mieszkańców.. 8 from 75 Rozwiązanie KometarzeTopnienie obszarów polarnych powoduję głównie negatywne skutki, do których należą m.in. : -problemy obszarów turystycznych, których główną atrakcją są malownicze krajobrazy lodowców, np w Ameryce, kurorty alpejskie, Argentyna.. I wzb P (temat zrealizować na podstawie podanej prezentacji'Lodowce i lądolody' cz.2 oraz podręcznika str. 97-102, temat i uzupłnione punkty wpisać do zeszytu oraz zadane zadanie też - do sprawdzenia po powrocie).. TeKup Skutki globalnego ocieplenia: topnienie pokrywy lodowej zapewni • najwyższej jakości materiały, ekspresowa dostawa, 100% satysfakcji1) Dostęp do surowców mineralnych zalegających pod dnem akwenu staje się coraz łatwiejszy 2) Zanik pokrywy lodowej zagraża wielu gatunkom zwierząt 3) Brak zwierząt wpływa na życie mieszkańców, którzy polowali na te zwierzęta 4) Topnienie lodowców i coraz mniejsze zlodzenie powodują, że szlaki biegnące przez Arktykę są coraz bardziej dostępne Zakres podstawowy..

Całkowite rozmrożenie się pokrywy lodowej.

Zalanie obszarów kuli ziemskiej.. Zapotrzebowanie większej ilości terenu na wodę.. Wzrost poziomu morzaWymień 2 pozytywne i 2 negatywne skutki przyrodnicze lub społeczno-gospodarcze wynikające z utworzenia sztucznego zbiornika wodnego.. Te zasoby wody - do picia i do nawadniania w rolnictwie - mogą zniknąć.. negatywy: -zagłada cywilizacji indiańskich np. Aztekowie w dz. Meksyku i Inkowie w Peru i Boliwii - śmierć wielu Indian amerykańskich w skutek epidemii chorób przywleczonych z Europy, - kryzys ekonomiczny w Europie (odkrycie bardzo dużych złóż srebra w Ameryce Południowej spowodowało b. dużą inflację w Europie- czyli wzrost .przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.. na zwierzęta i rośliny Zmniejszająca się z zastraszającym tempieSkutki topnienia lodowców są w dużym stopniu szkodliwe, głównie dlatego, że miliony ludzi (jedna szósta światowej populacji) jest uzależniona od wody dostarczanej co roku przez naturalne wiosenne topnienie i której zasoby są corocznie odnawiane.. Wzrost temperatury wód spowodował zanik 20% raf i uszkodzenie kolejnych 20%..

Skutki pozytywne Skutki negatywne .

przedstawia przyczyny oraz .Podaj dwa pozytywne skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego.. Rafy chronią wybrzeża przed falami sztormowymi, warunkują rozwój rybołówstwa i turystyki.. Karta powtórzeniowa Problem no.. a) poznanie świata - uzupełnienie map, b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana () c) napływ do Europy cennych kruszców, m. in.. Zniszczenie ekosystemów i wymierania wielu gatunków zwierząt.. Uczeń:Na ilustracji literami A i B zostaly oznaczone dwa glówne elementy, z których sktada sip Iodowiec górski.. - znaczne ciążenie życia dla lokalnych społeczności uzaleznionych od sniegu.Skutki zanikania pokrywy lodowej: 1.. Tak ogromne zmniejszenie się lodu w Arktyce zdestabilizowało klimat Europy i Ameryki Północnej, a skutki są odczuwalne do dziś.. Podnoszenie się poziomu wód.. Topniejące lodowce w konsekwencji pozostawiają po sobie niestabilne zbocza i osuwiska, mokry topniejący śnieg zwiększa swoją masę i częściej osuwa się w postaci lawin.. sokolowskakatarzyna4 October 2020 | 0 Replies .Skutki zanikania pokrywy lodowej na obszarze Arktyki: - zalanie terenów nadmorskich w wyniku podnoszenia się poziomu wód światowego oceanu; - zmiany funkcjonowaniaZmniejszenie opadów będzie powodować jego zanik nawet przy zachowaniu temperatury..

2. b) skutki negatywne:Wymień dwa skutki zanikania pokrywy lodowej Arktyki .

Ekologia.pl.przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.. Koncentruje się, co sugeruje jego tytuł, na przyczynach gwałtownego topnienia pokrywy.podgórskie.. Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki zanikania pokrywy Iodowej w Arktyce dla šrodowiska przyrodniczego, gospodarki lub Žycia mieszkaóców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt