Dokumentacja pielęgniarki środowiskowej 2021 wzór

Pobierz

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.. Pliki do pobrania.. Wzory dokumentów2 days agoSep 14, 2020Poniżej znajdują sie wzory ankiet, oświadczeń, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w NZOZ "Zdrowie" s. c. w Janowie Lubelskim: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Deklaracja wyboru lekarza POZ; Deklaracja wyboru pielęgniarki środowiskowej; Deklaracja wyboru położnej; Skierowanie do opieki długoterminowej1 day agoDec 11, 202027 kwietnia 2021 r. Formularze Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej załącznik nr 8 do zarządzenia nr 69/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 3 marca 2021 r.Wzór dokumentacji badań profilaktycznych ucznia zaproponowany przez Instytut Matki i Dziecka Wzór dokumentacji badań profilaktycznych ucznia- zaproponowany prze Instytut Matki i Dziecka.pdf 0.20MB Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami.pdf 1.13MB Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i .Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego..

Dokumentacja pielęgniarki rodzinnej w opiece nad dzieckiem: - karta indywidualnej pielęgnacji dziecka w środowisku rodzinnym - karta indywidualnej pielęgnacji c.d.

Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust.. Karta wizyt u położnicy.. Dokumentacja zewnętrzna: - karta zleceń lekarskichPlik wzoru dokumentu w PDF WYBIERAMY w zależności do kogo składamy deklarację : 1) Lekarz Rodzinny - wyłącznie wtedy kiedy wybieramy samego lekarza rodzinnego - plik PDF 2) Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna - wyłącznie wtedy kiedy wybieramy samą pielęgniarkę środowiskową - plik PDF 3) Pielęgniarka położnaDeklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. Pliki do pobrania Rozporządzenie RM z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiAug 30, 2021Pielęgniarka jest uprawniona do wykonania zlecenia lekarskiego, które jest zapisane w dokumentacji medycznej (art. 15.ust 1. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).. Karta wizyt patronażowych u noworodka.. Karta wizyt u kobiety ze schorzeniem ginekologicznym.. z 2020 r., poz. 666) Akty prawne Dokumentacja medyczna 31 grudnia 2021 A A A rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 października 2021 r. ..

Dokumentacja uzupełniająca: - karta informacyjna pielęgniarki rodzinnej z wizyty profilaktycznej u dziecka - karta informacyjna pielęgniarki/położnej rodzinnej 5.

Zawarte projekty wzorów do-kumentacji pielęgniarskiej dotyczą: - lecznictwa stacjonarnego, - lecznictwa psychiatrycznego, orazWzory dokumentów Zarządzając placówką medyczną, nie chcesz tracić czasu na opracowywanie szablonów dokumentów.. Informacja o liczbie uczniów objętych .. Wpisu do dokumentacjiDokumentacja położnej rodzinnej 1.. Wzór umowy na badania profilaktyczne.. Zmiany mają też dotyczyć wzoru ograniczonego prawa do wykonywania zawodu, co wiąże się poniekąd z przyznawaniem takich praw pielęgniarkom i położnym spoza Unii Europejskiej na uproszczonych zasadach.Pliki do pobrania - MOMP.. Wzory dokumentów i listy .. Karta wizyt u kobiety ciężarnej.. Oświadczenia i zgody.. 2 ustawy z dnia 27 .Pomiary można wykonać w pokoju zabiegowym nr 003. pobierz.. pobierz.. Materiały do pobrania.. 13 kwietnia 2022.Dec 30, 2020Dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej (symbol druku: Mz/Hsz-10) Format druku: zeszyt A5, a 28 kartek Papier: offset 70 lub 80g Jednostka sprzedaży: 1 szt.W przypadku załączenia cyfrowego odwzorowania dokumentacji w postaci papierowej lub odnotowania zawartych w udostępnionej dokumentacji informacji, które są istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego, rehabilitacyjnego lub pielęgnacyjnego, o których mowa w ust..

4, dokumentacja dostarczona przez pacjenta w postaci papierowej jest zwracana pacjentowi.Aktualny (Ważny od 2021-12-31) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.

Protokół przekazania po zakończeniu nauki przez ucznia jego karty zdrowia do lekarza poz. Pokwitowanie odbioru karty zdrowia ucznia.. Karta indywidualnej pielęgnacji (stanowi ona drugą stronę kart wizyt).. Kwestionariusz (ankieta) przed szczepieniem przeciw Covid-19.. lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika .Wpisów w karcie profilaktycznego badania ucznia dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wybrany przez ucznia albo jego przedstawiciela ustawowego oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole - zgodnie z art. 9 ust.. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.. Załącznik nr 1 do umowy (wykaz Poradni i Pracowni MOMP) Załącznik nr 2 do umowy (organizacja świadczeń zdrowotnych udzielanych w MOMP) Załącznik nr 4 do umowy (skierowanie na badanie profilaktyczne) Załącznik nr 5 do umowy .Upoważnienie do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej.. Załącznik Nr 25 do umowy P.O.Z..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt