Wstęp do sprawozdania na mianowanego

Pobierz

Miejsce odbywania stażu:4 days agoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się Nazwa i adres szkoły:Zespół Szkół im.. Dodaj go jako pierwszy!SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Wstęp W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłem specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy .. umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności: a. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się.. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego.. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuję w (nazwa placówki) w (miejscowość)Ten schemat sprawozdania przeznaczony jest dla osób, które: piszą sprawozdanie po każdym roku stażu a staż rozpoczęły od 1 września 2018 r. lub 2019 r. zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200)Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.May 20, 2022Mar 31, 2022Plik Sprawozdanie ze stażu na mianowanie.doc na koncie użytkownika m-szymanska18 • Data dodania: 18 lis 2016..

o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Wielu nauczycieli przygotowujących sprawozdanie opracowuje wstęp, w którym przedstawiają siebie, swoją pracę, zainteresowania, szczegółowe osiągnięcia itp. Ty też możesz tak zrobić, ale nie jest to obowiązkowe, a obecnie nawet zbędne.. Download: Sprawozdanie ze stażu na mianowanie.doc.. roku do 30 czerwca 201?. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Aby ułatwić Ci sporządzenie oceny dorobku nauczyciela mianowanego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 4 listopada 20104 listopada 2010 Grazyna Sikorra Cele awansu: Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami pracy i szkoły.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska; Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy; Nauczany przedmiot: zajęcia przedmiotowe w klasie łączonej IV-VI; Posiadane kwalifikacje:Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2016r..

Ważne!Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji tych zadań.. Imię i nazwisko nauczyciela:mgr Magdalena Golan.. Opracowywania i wdrażania programów .Nr 260 poz. 2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. labirynty, a także zadania plastyczne wg zamieszczonej instrukcji.. Pamiętaj, ze twoje sprawozdanie będzie teraz dołączone do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, dlatego zasadnym jest porządnie się do tego przyłożyć, aby później przed szanowną komisją oczami i rumieńcem na twarzy nie świecić.May 19, 2022CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Wstęp.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE.. Poszerzanie zakresu wiedzy.Jun 23, 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Przygotuj krótki wstęp o sobie..

Adres:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Pragnę zaznaczyć, że większość ujętych w moim planie rozwoju zawodowego zadań była planowana i prowadzona już we wcześniejszych latach pracy i będzie kontynuowana po zakończeniu stażu.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Przy ich opisie zamieszczam linki do stron www, na których znajdują się realizacje poszczególnych projektów .Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2.. Pobierz.. Imię i nazwisko: Ewelina Bartczak.. Sprawozdanie otrzymuje wyłącznie dyrektor, który zna nauczyciela i jego dorobek.. roku.. WSTĘP Jestem nauczycielem polonistą z 13-letnim stażem pracy.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.. Opiekun stażu:mgr Katarzyna Kuśnierz.Jun 11, 2020Wstęp W dokumencie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, aby spełniał on formalne wymogi stawiane dla tego typu pism..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt