Misja i wizja szkoły podstawowej

Pobierz

MISJA SZKOŁY Misja jest miejscem do którego chcemy dojść, a misja swoistym kompasem, który nie pozawala nam zgubić się w świecie ogromnych zmian.MISJA I WIZJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA Misja szkoły Szkoła Podstawowa nr 28 im.. Wizją naszej szkoły jest współdziałanie wszystkich organów szkoły.. Głównym celem Szkoły Podstawowej im.. Szkoła Podstawowa Nr l im.. dąży do tego, aby szkoła miała porywającą i .motywującą.. Szeroki zakres działań wolontariackich i społecznych pozwala kształtować u wszystkich członków społeczności szkolnej wrażliwość i odpowiedzialność.Wizja szkoły: Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, która: inspiruje uczniów do twórczego działania, wyzwala .. Misja szkoły: .. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie funkcjonuje od dnia 01 września 2019 roku z przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie.. ROK SZKOLNY 2015/2016 MISJA SZKOŁY.. JANA PAWŁA II.. Działania te mają na celu zapewnienie uczniom warunków do prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie.MISJA SZKOŁY 1.. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.. gen. Władysława Andersa domem twórców przyszłości!. Jesteśmy szkołą, która: wspomaga rodzinę w procesie wychowania, zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, gwarantuje nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa,WIZJA SZKOŁY..

Wizja i misja szkoły .

Uśmiech dzieci, zaufanie rodziców, wysoką ocenę środowiska będziemy zdobywać codziennie dbając o to, aby wspierając wszechstronny rozwój naszych uczniów, łączyć świat wyobraźni i nauki.Samodzielnie opracowany Program Rozwoju Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej ujmuje potrzeby ucznia, jego rodziców, pracowników szkoły i środowiska lokalnego.. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ucznia.. Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.. wspieramy uczniów w ich drodze do sukcesu".Misja i wizja szkoły.. Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie.. J. H. Derdowskiego w Chojnicach: .Nasza Szkoła jest: • przyjazna dziecku, • kreatywna, • wrażliwa na potrzeby innych, • otwarta na współpracę z innymi, • innowacyjna, szukająca nowych rozwiązań, Misja Szkoły Podstawowej im.. Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.. w Radomiu ,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…" Szkoła Podstawowa nr 28 w Radomiu, to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.Szkoła Podstawowa w Kosewie..

Celem naszej szkoły podstawowej jest: 1.

Jesteśmy po to, aby kształcić, wychowywać i zapewniać opiekę naszym uczniom.. w Wiśniowej.. Bohaterów Westerplatte "Dziecko chce być dobre, Jeżeli nie umie - naucz, Jeżeli nie wie - wytłumacz Jeżeli nie może - pomóż" Janusz Korczak Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 19 im.. Pragniemy wyposażyć ich w potrzebną wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowaniaWizja z misją Szkoły Podstawowej im.. Uczymy, bawimy, wdrażamy do samodzielności, pielęgnujemy w uczniach radość, ciekawość świata i .Misja szkoły.. WPROWADZENIE .. MEN z dnia 14 lutego 2017r.. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.. PROJEKTY REALIZOWANE W NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABINIE.Misja, wizja, wartości.. Chcemy być szkołą, która troszczy się o dziecko, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak, by w sposób najbardziej .Wizja i misja szkoły, czyli jak porwać do działania.. Pracownicy szkoły; Osiągnięcia; Zajęcia dodatkowe; Galeria -----Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Kosewie: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO .Misja Szkoły Podstawowej nr 106. wizję, przy towarzyszącej..

... Wizja szkoły.

Szkoła realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążąc do wprowadzania uczniów w różnorodne dziedziny .MISJA I WIZJA SZKOŁY.. WIZJA.. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Nasza Szkoła jest ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia.. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności szkoły.Wizja, misja i model absolwenta.. WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH.. Bazą tej placówki było istniejące od roku 1999 Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie, które od roku 2012 otrzymało nazwę .MISJA I WIZJA .. Dyrektor.. Szkoła Podstawowa w Bychawie wspomaga rozwój ucznia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną i otaczającym środowiskiem.. Wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych .. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 .. Sierpień 2021 (1); Lipiec 2021 (1); Czerwiec 2021 (21); Maj 2021 (20); Kwiecień 2021 (19); Marzec 2021 (16); Luty 2021 (2); Styczeń 2021 (9 W szkole panuje atmosfera życzliwości i wzajemnej akceptacji.Misja i wizja szkoły "Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości" Franklin Roosevelt "Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci, a wychodzimy z niej radośni" Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposóbMISJA SZKOŁY..

zmian w życiu szkoły.

Jesteśmy szkołą, która: Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.. Marii Konopnickiej.. W WYTOWNIE.. Indywidualne podejście pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia.. Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną .Szkoła Podstawowa Nr 57 im.. Bohaterów Westerplatte w ElbląguMisja i wizja szkoły.. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku jest Szkołą promującą zdrowie.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub .Archiwum 2019/2020.. Wizja szkoły.. Janusza Korczaka w Żarnowcu1 Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im.. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Janusza Korczaka w Żarnowcu Wizja Szkoły Podstawowej im.. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego .MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. MISJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. WIZJA SZKOŁYSzkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu im.. Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną z tradycjami.. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju jest placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.. jej misji wskazującej odpowiedni .kierunek postępowania oraz wdrażania.. Oskara Kolberga w Ciechocinie jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności, a szczególnie poprzez zapewnienie wysokiej jakości nauczania i uczenia się uczniów.. Nasza szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do .MISJA, WIZJA I MODEL ABSOLWENTA.. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój.. Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej dzieciom.Misja i Wizja Szkoły Podstawowej.. Stałe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania.. a) Szko­ła jako wspól­no­ta uczniów, rodzi­ców i nauczycieli.. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.Misja i wizja szkoły.. Szkoła Podstawowa nr 106 wychowuje absolwenta otwartego na drugiego człowieka, świadomego swych celów i szanującego wybory innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt