Słownictwo charakterystyki porównawczej

Pobierz

Wydobywamy ich podobieństwa i rożnice.. Byli oni trój­ką przy­ja­ciół, któ­rzy wal­czy­li w kon­spi­ra­cji war­szaw­skiej w cza­sie II woj­ny świa­to­wej.. Gotowe przykłady dostępne na stronie.. Rejent Milczek w ruchu i gestach jest powściągliwy.. Tablica charakteryzująca formę wypowiedzi - charakterystykę porównawczą.Temat: Charakterystyka porównawcza.I.. Możesz też powiedziec, którą bardziej lubisz.. Alek, Rudy i Zoś­ka to głów­ni bo­ha­te­ro­wie książ­ki Alek­san­dra Ka­miń­skie­go pt. "Ka­mie­nie na sza­niec".. Jej celem jest znalezienie podobieństw i różnic.W charakterystyce porównawczej dokonujemy zestawienia cech charakterystycznych dwuch lub więcej charakterów.. -wygląd.. Można to zrobić na 2 sposoby, w 3 lub 4 akapitach.. Balladyna jest brunetką o alabastrowej cerze i czarnych oczach.. Linki do zasobów wolnelektury.pl − zbiór poezji i prozy, którą można czytać online, pobrać na dysk komputera lub wysłuchać (audiobooki)2.. W przypadku charakterystyki indywidualnej lub zbiorowej sprawa jest stosunkowo prosta i została ona już omówiona powyżej.. Nauczyciel wyświetla dalszy ciąg filmu.wprowadza do wypowiedzi pisemnej elementy charakterystyki porównawczej (ja - bohater literacki), ocenia swoje postępowanie, .. uczniowskie, warto zwrócić uwagę zarówno na słownictwo charakterystyczne dla opisu postaci, jak i wybraną konwencję autocharakterystyki..

Słownictwo przydatne w pisaniu charakterystyki porównawczej.

Ma on swoje ulubione powiedzonko: "mocium panie".. Są siostrami, które pochodzą z biednej i prostej rodziny.. Oparta na porównaniu oraz analizie zarówno dobrych, jak i złych cech charakteru, a także zachowań - taka powinna być dobrze napisana .Charakterystyka porównawcza to zestawienie kilku (może być dwóch) postaci po to, by wydobyć ich podobieństwa i różnice.Podczas rozmowy gestykuluje lub wymachuje szabelką.. Często wtrąca zwroty z języka potocznego.. Mieszkają w ubogiej chatce.. - charakterystyka indywidualna (opis jednej postaci), - charakterystyka zbiorowa (opis grupy, zbiorowości), - charakterystyka porównawcza (zestawienie dwóch postaci), - autocharakterystyka (opis samego siebie).Opracowany materiał pomógł uczniom na kolejnej lekcji w redagowaniu wypracowania- charakterystyki porównawczej.. Alina jest blondynką o.Wyróżnia się charakterystykę indywidualną, zbiorową, porównawczą i autocharakterystykę.. wyrażające podobieństwo wyrażające różnice podobnie jak tak samo jakCharakterystyka porównawcza - podstawowe informacje.. Mówi wolno, cicho, bardzo słodko cedząc słówka i wtrącając zwroty łacińskie.Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się do innych fragmentów lub do całości tego utworu.Balladyna i Alina to główne bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego pt. ,, Balladyna"..

Przypomnienie schematu pisania charakterystyki porównawczej.

NatomiastBalladyna ma białą cerę oraz ciemne włosy i czarne .PaulusGaming.. CECHY ZEWNĘTRZNE: alabastrowy, atrakcyjny, barczysty, blondyn, brunet, cherlawy, chuderlak, czerstwy, dorodny, dryblas, elegancki, gibki, harmonijnie zbudowany, jędrny, kędzierzawy, kruczy, krzepki, kształtny, łysy, majestatyczny_.. Aby napisać charakterystykę porównawczą, należy: 1.Wybrać sposób porównania:- uczeń dokonuje pełnej charakterystyki bohatera literackiego, dzieła sztuki, - dokonuje charakterystyki porównawczej, - określa temat i wymowę utworu, motywację postępowania bohaterów, - podejmuje działania twórcze: recytacja, drama, inscenizacja, praca plastyczna, muzyczna, - sprawnie pracuje z tekstem, umiejętnie cytuje.temat charakterystyki porównawczej, do wizualizacji rozbioru logicznego zdania czy do ilustracji drogi życiowej bohatera.. Charakterystyki mogą się przeplatać np.Plan charakterystyki porównawczej, słownictwo, przykład.Charakterystykę porównawczą możemy napisać według dwóch schematów.. Autor komedii ukazał ich na zasadzie kontrastu.Zośka, Alek i Rudy - charakterystyka porównawcza.. Dwie podzielone murem części zamku oraz dwóch bohaterów, między którymi wznosi się mur niezgody - tak można pokrótce zarysować fabułę "Zemsty" Aleksandra Fredry..

Kryteria do oceny koleżeńskiej lub samooceny charakterystyki porównawczej.

Pierwszy to prezentacja postaci, drugi to opis zewnętrzny i chechy charakteru ukazane w działaniu, a trzeci to podsumowanie i ocena postaci z uzasadnieniem.. Charakterystyka porównawcza jest zestawieniem dwóch lub więcej postaci, w których trzeba wykazać podobieństwa i różnice.Starasz się stosować zróżnicowane słownictwo, precyzyjnie wyrażasz myśli, do swojej wypowiedzi wplatasz co najmniej jeden związek frazeologiczny, budujesz zdania złożone ( podkreśliłam te, które występują w Twojej pracy) .. Wyróżniają ją hebanowe, długie włosy.. Cześnik i Rejent, czyli opiekunowie poszczególnych skrzydeł budynku, są antagonistami, a ich wzajemna niechęć .Jacek zawsze trzymał się z boku i nie odzywał się nigdy pierwszy.. grudnia 30, 2019Siłaczka została opublikowana na łamach Głosu (1891, numery od 24 do 26), wywołując istną burzę dyskusji i polemik - zarówno towarzyskich jak i prasowych, których przebieg tak referował potem ówczesny wybitny krytyk, Antoni Potocki: Wkrótce po ukazaniu się "Siłaczki" w tym samym "Głosie" wszczęła się polemika o jej bohatera, doktora Obareckiego z Obrzydłówka.. Nauczyciel wyświetla film Różne postawy wobec władzy..

Przypomnienie wiadomości o charakterystyce porównawczej, gromadzenie słownictwa oceniającego postacie.

Problemy mogą pojawiać się natomiast podczas realizowania formy porównawczej.Przygotuj słownictwo potrzebne do charakterystyki porównawczej Danusi i Jagienki (z krzyżaków) - MidBrainartW charakterystyce porównawczej opisujesz dwie osoby.. Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to głównie bohaterowie "Zemsty" Aleksandra Fredry.. Charakterystyka to opis wyglądu zewnętrznego postaci wraz z cechami osobowości, zainteresowaniami i naszym stosunkiem do niej.. Ich matka jest wdową.. Obaj są mężczyznami w podeszłym wieku, są przedstawicielami jednej epoki i należą do tej samej klasy społecznej - szlachty.. W przypadku charakterystyki porównawczej możemy przyjąć różne sposoby opisu:Do charakterystyki porównawczej - Zestawienie tych postaci nie jest przypadkowe - Cechy charakteru obydwu postaci są zupełnie różne - Bohaterów łączy/ dzieli - Wiele wspólnych punktów znajdziemy w życiorysach, charakterze osobowości - Jego przeciwieństwo to… - Antynomie - Diametralne różnice - Pewne podobieństwa, analogie.Charakterystykę porównawczą można napisać na dwa sposoby.. Swo­ją po­sta .Charakterystyka porównawcza Aliny i BalladynyAlina i Balladyna bohaterki Balladyny J. Słowackiego, to dwie siostry.Pomimo łączącego je pokrewieństwa, jedna stanowi zaprzeczenie drugiej.Dziewczyny różnią się od siebie, zarówno charakterem jak i wyglądem.. Alina ma lekko różową skórę , jasne włosy i fiołkowe oczy.. odpowiedział (a) 03.01.2013 o 14:34.. Charakterystyka pierwszej postaci: -przedstawienie postaci.. Ko­bie­ty, mimo wię­zi łą­czą­cej je od naj­młod­szych lat, po­sia­da­ją zu­peł­nie inne ce­chy cha­rak­te­ru, któ­re uwi­docz­ni­ły się w .Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.. 2 3Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.. Występuje w dwóch formach: bezpośredniej (gdy opisujemy cechy i zachowanie bohatera tekstu) oraz pośredniej (gdy koncentrujemy się na wydarzeniach, w których opisywana osoba lub postać brała istotny udział).Charakterystyka porównawcza to forma wypowiedzi, w której porównujemy co najmniej dwie postaci, ukazując ich podobieństwa i różnice.. Charakterystyką porównawczą nazywamy pracę, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych.. Etykiety: charakterystyka , charakterystyka porównawcza , Cześnik Raptusiewicz , Fredro Aleksander , kontrakt , lektura , pomysł na lekcję , praca w grupie , Rejent Milczek , zaczytaj się , Zemsta.Jak napisać charakterystykę - poradnik dla uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt