Arkusz samooceny nauczyciela 2021

Pobierz

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wSamoocena nauczyciela 2020/2021 Iwona Szydłowska Kryterium oceny Uzasadnienie stażysta dowody 1 Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -zajęcia prowadzone zgodnie z rozkładem materiału i podstawą programową (plany wynikowe, plany pracy, zapisy w dzienniku elektronicznym).-obserwacja prowadzonych zajęć przez Dyrekcję szkoły.-wybór metod i technik pracy dostosowanych do realizowanych treści 2 Dbałość o bezpieczne .ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp.. ROK SZKOLNY 2020/2021.. Sukcesy edukacyjne potwierdzone wynikami.. dyrektora szkoły:Załącznik nr 3 - Arkusz samooceny dyrektora szkoły/placówki po 1.09.2019 r. Załączniki.. Istotą jest stała refleksja nad skutecznością podejmowanych działań.LEKTURY 2021/2022; KONKURSY; KATALOG ON-LINE; ŚWIETLICA; SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE; SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO.. Wychowawcy klas rok szkolny 2020/2021; Wykaz godzin i przerw lekcyjnych; ..

Arkusz samooceny pracy nauczyciela 2020-2021.

W poprzednim roku szkolnym podczas pikniku zorganizowałam we .Kliknij, aby pobrać.. SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI; PROJEKTY; KONKURSY; .. ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. w II-gim półroczu roku 2017/2018.. Przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, itp.Samoocena nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga Anna Romek.. SPRAWDŹ AKTUALNY .Załącznik nr 2 - kryteria oceny nauczyciela kontraktowego, Załącznik nr 3 - kryteria oceny nauczyciela mianowanego, Załącznik nr 4 - kryteria oceny nauczyciela dyplomowanego, Załącznik nr 5 - arkusz samooceny nauczyciela, Załącznik nr 6 - karta oceny.. …Małgorzata Marks…………………………………………….. Imię i nazwisko: Stopień awansu zawodowego.. Arkusz samooceny nauczyciela; zał.1 - Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego.. Sprawozdanie wychowawcy w klasach IV-VIII - 2021/2022.. Uczniowie za wszystkie możliwe do zdobycia punkty otrzymują nagrodę.. Imię i nazwisko - Nauczany przedmiot - Staż pracy - Pełniona funkcja - Stopień awansu zawodowego - nauczyciel .. Osiągnięcia własne nauczyciela (również pozaszkolne) w zakresie edukacji: 17.. Staż pracy:….. Propozycja przykładowych obowiązków nauczyciela 2.. Propozycje pism związanych z oceną pracy nauczyciela:SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.Stosunek pracy nauczycieli Ocena pracy nauczycieli Wypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły (placówki) - przykład data dodania: 26-01-2021 Jacek MiklasińskiPropozycja 3: Przykładowy arkusz - tutaj Jednym z obszarów autoewaluacji pracy nauczyciela może (i powinno być) adekwatność dostosowań wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi..

Imię i nazwisko nauczyciela.

Sprawozdanie z realizowanej pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej.. Pobierz.. 1.Praca z uczniem zdolnym.Z dniem 2 września 2019 r. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający 2 lata i 9 miesięcy w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.. Nauczyciele biorący udział w pikniku nadzorują dane punkty w których dzieci zaliczają dyscyplinę.. Standardy jakości pracy nauczycieli; WYCIECZKI; Jadłospis.. Regulamin wypożyczeń darmowych podręczników.. Koszalin Arkusz samooceny nauczycielaPonadto prezentuję propozycję arkusza zestawienia realizacji przez nauczyciela obowiązków i propozycje pism.. Arkusz zestawienia realizacji przez nauczyciela obowiązków za pomocą określonych w szkole czynności 3. .. Wojewódzki Konkurs "Nauczyciel wychowujący do wartości" (VI edycja) Konkurs "Złoty Prym" (VI edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty .Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);Arkusz samooceny nauczyciela awans zawodowy nauczyciela mianowanego.. Kliknij, aby pobrać.. I. semestr roku szkolnego 2021 /2.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROŁĘCE.. Uzyskan.. Działdowo Arkusz autorefleksji pracy nauczyciela Mazurkiewicz Izabela..

Zgorzelec Arkusz samooceny Marta Cierpisz.

DLA RODZICÓW "Piracka przygoda" BEZPIECZNE WAKACJE;arkusz samooceny pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny.. Pobierz Dodał: Sylwester Byzdra (admin) Data dodania: 07 Nov 2016 Rozmiar: 146.5 KB Pobrań: 990 Data dodania: 17 May 2012 Ocena:ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA.. Kryteria oceny pracy nauczyciela Dowody spełniania kryteriów lub uzasadnienie spełniania kryteriów lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów Proponowana liczba punktów (Tabela)Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021Arkusz samooceny nauczyciela dane za okres od 2021 do 2021 r.) Wypełnia dyrektor Zadania Data Potwierdzenie realizacji proszę wypisać w punktach konkretne argumenty Ocena efektywności Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym.. Załącznik - Pobierz TUTAJ>> 1.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Powiązanie awansu zawodowego nauczycieli z oceną pracy oraz dookreślenie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela..

Karłowice Samoocena nauczyciela Kinga Bruździak.

Kliknij, aby pobrać.. Arkusz zamieszczony tutaj został przygotowany na II półrocze.. 13lat……………………………………………………………………………………………………………….Rekrutacja - rok szkolny 2021/2022 - do szkół ponadpodstawowych.. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami.Wniosek do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela; Wniosek do Samorządu Uczniowskiego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela; Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy; Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy; Zawiadomienie związku zawodowego o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy; PAKIET: Marzec 2021Plik ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA.docx na koncie użytkownika jarry2 • folder 2021 • Data dodania: 28 lip 2021.. Utworzono dnia 12.06.2018, 22:24.. Kliknij, aby pobrać.procedura oceny pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa szkolno-przedszkolnym im.. Działania dydaktyczne.. Przydział godzin: 1.. Dodaj do .. nauczyciela Kwestionariusz zainteresowań zawodowych .Arkusz analizy działań nauczyciela przez dyrektora; Arkusz samooceny nauczyciela; Procedura oceny pracy nauczycielaARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA.. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu.. Wykonywanie innych prac zleconych przez .. podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (t j. dz. u. z 2019 r. poz. 2215)Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci.. Data: 2021-12-13, rozmiar: 15 KB.. W takim kierunku zmierzają zmiany przewidziane w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie już 1 września 2022 r. 8 maja 2022 r. Projekty aktów prawnych dla oświatyArkusz samooceny Zaloguj się do systemu 2022 Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. 9 Luty 2021 Data publikacji: 17 Grudzień 2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt