Sprawozdanie z rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021

Pobierz

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 16 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji .. Zgłobień Sprawozdanie z realizacji zadań nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Lis-Gubernat.. Sprawozdanie jest napisane według najnowszych wytycznych i łączy w sobie dwa kierunki: nauczycielski i logopedyczny.Jun 3, 2022May 6, 2022Jun 15, 2022Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?. Pytanie: Nauczyciel realizujący staż na nauczyciela kontraktowego nie uzyskał kwalifikacji pedagogicznych do 31 maja 2022 r. Uzyska je dopiero 31 sierpnia.. ZgłobieńJun 2, 2022May 13, 2021May 20, 2022May 17, 2021Jan 29, 2022Aug 25, 2021Data publikacji: 23 czerwca 2022 r. Poleć znajomemu.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 3.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc .3 days agoMay 11, 2022Dotyczy podmiotów z terenu województwa łódzkiego, które w roku 2021 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica".. Czy powinien złożyć sprawozdanie za okres stażu i otrzymać ocenę dorobku zawodowego?Jun 7, 20224 days agoJun 16, 2022przesyłam sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Dec 1, 2021May 23, 2022Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021 Anna Reinberger.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Aug 24, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: AgnieszkaMay 1, 2022Propozycja Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela doNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt