Rewolucja francuska notatka tomaszewska

Pobierz

4.SYTUACJA WE FRANCJI PRZED REWOLUCJĄ •Francja u schyłku XVIII wieku była bogatym i najbardziej zaludnionym państwem kontynentu europejskiego •Od czasów Ludwika XIV społeczeństwo francuskie podlegało władzy absolutnej królów.. Zmiany w ustroju i kulturze były tak głębokie, że okres ten bywa uważany za koniec nowożytności.Lekcje historii - rewolucja francuska.. Przyczyny i skutki rewolucji francuskiej.. Najliczniejsza grupa społeczna , która dysponowała 1/3 głosów podczas obrad StanówPodniesiono rękę na sacrum jakim we Francji /od czasów średniowiecza/ była władza królewska.. No copyright infringements intended.Muz.Rewolucja lipcowa wybuchła we Francji w 1830 r. Przyczyny rewolucji lipcowej: represje wobec przeciwników Burbonów, przywracanie porządku sprzed rewolucji z 1789 r., próby wprowadzenia monarchii absolutnej.. P F Za symboliczny początek rewolucji francuskiej uważa się zdobycie Bastylii przez paryżan.. Nazwa okresu rządów jakobinów we Francji, w którym w wyniku represji zginęły tysiące osób.. Społeczeństwo XVIII -wiecznej Francji: Stan I (duchowieństwo) Stan II (szlachta) Stan III Zwolnieni z płacenia podatków Obciążony podatkami.. Zamieszki rewolucyjne objęły Paryż.. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 184 -189. naturalnymi prawami człowieka s ą: wolno ść, równo ść, braterstwo głosiła suwerenno ść ludu, równo ść obywateli wobec prawa, tolerancj ę religijn ą, wolno ść słowa i prasy własno ść stała si ę prawem świ ętym i nienaruszalnym 2.Microsoft Word - 2. epoka: Nowożytność..

Rewolucja francuska () została wyłączona.

Chociaż współpracował ze Zgromadzeniem Prawodawczym, w rzeczywistości dążył do odzyskania władzy absolutnej.. Skutki rewolucji lipcowej: abdykacja Karola X, objęcie tronu przez Ludwika .Konstytucja była dziełem Zgromadzenia Narodowego, które w efekcie wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej dwa lata wcześniej przekształciło się w Konstytuantę.. Wymyślono metody mordowania ludzi na skalę masową /na ówczesne realia/.. Treść.. Prezentacje wykonała: Julia Krypiakiewicz 2D Ogólne informacje Rewolucja francuska (nazywana też wielką rewolucją francuską lub wielką rewolucją) - okres w historii Francji w latach , w którym doszło doWięcej na Lekcja historii z rewolucji francuskiej w formie notatki.. dział: Życie gospodarcze.. Film stworzony przez nauczycieli historii.Rewolucja lipcowa 1830 we Francji (Francja monarchią) Punktem zapalnym, który doprowadził do wybuchu rewolucji była próba rozwiązania Izby Deputowanych.. Idealna sprawa jeśli chodzi o powtórki do matury oraz egzaminu gimnazjalnego.. Zgromadzenie Narodowe przekształciło się w Konstytuantę, czyli organ władzy, którego zadaniem było uchwalenie konstytucjiRewolucja francuska () Praeceptor 3 września 2016.. Zaczęła się nowa epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia..

- notatka Rewolucja we Francji 1789r.

Najważniejszą przyczyną wybuchu rewolucji we Francji było niezadowolenie społeczne, głównie tzw. stanu trzeciego, który ponosił cały ciężar wydatków państwa.. Wybuch rewolucji we Francji - 1789 r. a. przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do przeprowadzenia reform społecznych b. przedstawiciele stanu trzeciego ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym c. Author: HPRewolucja francuska.. Kryzys we Francji w II połowie XVIII wieku: - liczne długi finansowe (m. in.. W czerwcu 1791 r. podjął pierwszą próbę ucieczki z Paryża.Liczba wyników dla zapytania 'rewolucja francuska notatka': 1294.. Rządy jakobinów - "terror jakobinów".. 14 lipca 1789 roku na wieść o skierowaniu dział z Bastylii na Paryż lud tego miasta ruszył na Bastylię i zdobył ją.Ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela ,a w roku 1791 uchwalono Konstytucję w której zaznaczono ,że nowy .Notatka z lekcji 1.. Ogłoszenie Francji republiką - 22 września 1792: a.. - zwołanie Konwentu .W wyniku rewolucji we Francji wprowadzono rządy absolutne.. Możliwość komentowania.. Filmy.. Szybka i przyjemna powtórka :)REWOLUCJA FRANCUSKA.. REWOLUCJA FRANCUSKA.. Rewolucja lipcowa była skierowana przeciwko królowi Karolowi X.. Następnie 22 września 1792 Konwent uchwalił zniesienie monarchii i ogłosił ,,pierwszy rok republiki francuskiej''..

20 września 2016. wg Kasiarut72Temat: Wielka rewolucja francuska.

Ten duży naród miał wówczas nie lada problemy.. Wydarzenia lipcowe uczyniły królem Ludwika Filipa Orleańskiego i uczyniły go nim niemal z przymusu, postawiono mu bowiem wybór - albo korona, albo wygnanie z kraju.TEMAT: Rewolucja francuska.. W celu ratowania finansów państwa w maju 1789 roku zwołanoStany Generalne.. Sytuacja we Francji: - król Ludwik XVI dążył do uzyskania władzy absolutnej.. Rewolucja Francuska Połącz w pary.. System monarchii absolutnej czynił z Paryża centralny (i jedyny) ośrodek polityczny kraju.2.. Skrystalizowały się ideologie polityczne: konserwatyzm, anarchizm, ideologia lewicowa.. Wielka Rewolucja Francuska tereny Francji objęła w latach .. Mimo uchwalenia we Francji konstytucji w 1791 r. król Ludwik XVI tylko pozornie godził się na przeprowadzone w kraju reformy.. Jednym ze skutków ekspansji portugalsko - hiszpańskiej na nowo odkrywane lądy był napływ do Europy dużej ilości kruszców, co wywołało na "starym kontynencie" rewolucję cen.. Ludwik XV prowadził nieudolne rządy, które doprowadziły do ciężkich powikłań gospodarczych, ekonomicznych, które musiała przez następne lata znosić Francja.. U schyłku XVIII w. we Francji obalono rządy dynastii Burbonów i wprowadzono ustrój republikański..

Ludwik XVI, który panował w latach wsparł ...Rewolucja francuska - notatka z historii.

Przepisz notatkę: 1.. P F 4 Praca z ilustracją a) Napisz, czym była Bastylia zdobyta przezRewolucja cen.. pożyczka zaciągnięta na pomoc kolonistom w Ameryce) - kosztowne utrzymanie luksusowego dworu króla - niepowodzenia w przeprowadzaniu reform - klęski żywiołowe: susze, gradobicia, zaraza.. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - 26.08.1789 r .. W wyniku jej prac powstał dokument ograniczający królewski absolutyzm i wprowadzający w jego miejsce monarchię konstytucyjną, jako punkt odniesienia biorąc angielskie rozwiązania ustrojowe.Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i braterstwo, odparła też interwencji wrogiej wobec niej Europy.. Na przestrzeni XVI w. ceny na europejskich rynkach zbytu wzrosły trzykrotnie, a w niektórych regionach nawet .Notatka ( zapiszcie w zeszycie) 14 lipca 1789 - wybuch rewolucji francuskiej 26 sierpnia 1789 - uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 3 września 1791 - uchwalenie konstytucji francuskiej 1792 - obalenie monarchii i ustanowienie republiki we Francji .. REFORMY REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 1.. Doprowadziło to do uznania przez króla Ludwika XVI ZgromadzeniaRewolucja francuska, Wielka Rewolucja Francuska, także wielka rewolucja - okres w historii Francji w latach , w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów .Republika francuska.. - Francja toczyła wojnę z Austrią; winą za niepowodzenia Francuzów obarczono króla, nazwano go zdrajcą i uwięziono w dawnym klasztorze.. Sytuację we Francji pod koniec wieku osiemnastego można nazwać kryzysem.. GENEZA: -kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) - Ludwik XIV, XV, XVI ( z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburg w) -kryzys systemu stanowego (stan pierwszy - duchowieństwo, stan drugi - szlachta miała pełnię władz urzędniczych cenzus pochodzenia .Oddziały rewolucyjne pokonały armię austriacko - pruską w bitwie pod Valmy 20 września 1792 roku.. Konwent Narodowy podzielony był na 3 grupy : umiarkowani żyrondyści, ,,górale'' oraz ,,bagno''.Republika francuska - powtórka, streszczenie z Śladami przeszłości.. 21 stycznia 1793 zgilotynowanie Ludwika Kapeta (Ludwika XVI)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt