Przeczytaj poniższy e-mail spośród podanych wyrazów wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5

Pobierz

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-N) obok numeru luki.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3).. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj teksty.. windowHi .. 3 Przeczytaj poniższy e-mail.. 2018-11-10 12:15:46; uzupełnij poniższy tekst.. Przeczytaj poniższy e-mail.. Uwaga!. Reklama Odpowiedź 5.0 /5 5 Meredithh O dpowiedź do zadania 3: 1. b 2. b 3. c 4. c 5. bPrzeczytaj poniższy e- mail.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.. Thanks for the CD.W każdą lukę możesz wstawić maksymalnie cztery wyrazy.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Język angielski.. Uwaga!. Wybierz poprawną odpowiedź.Przeczytaj tekst.. Proszę o zrobienie zadania 3, ponieważ reszta zdjęć się nie wkleiła..

Spośród podanych wyrazów wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

A. casa B. basso C. essere D. fermata E. importante F. invitare COME IMPARARE UNA LINGUA STRANIERA?Zadanie 1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 4 zdania.. rozwiązane.. Trzy wyrazy zostały podanedodatkowo i nie pasują do żadnej lukiA.. Odpowiedzi zapisz w.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Am Samstag findet in meinem Gymnasium die Premiere meines .Uzupełnij poniższy e-mail podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.. trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. 2010-04-16 17:14:55Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Spośród podanych w ramce wyrazów A-F wybierz właściwe .Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Question from @Krymus2294 - Gimnazjum - Język angielskiJęzyk włoski Przeczytaj teksty 1. i 2.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6 Wpisz odpowiednia litere A-L. Wykorzystaj poniższe wyrazy w .Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. 2012-04-06 17:12:28; Angielski w 5 klasie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk ..

Spośród podanych w ramce wyrazów A-F wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.

Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie 2012-01-24 17:02:04;1.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj poniższy tekst.. Przeczytaj poniższy e-mail i zaznacz, które ze zdań 1-6 są zgodne z jego treścią, a które nie.. Wybierz właściwe słowa.. The ________ areSpośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.).. wybierz poprawne uzupełnienie luk.zakreśl jedną z liter A,B albo C 2.przeczytaj tekst .. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej lukiA.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Answer Kasiawo2004 April 2019 | 0 Replies Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. uzupełnienie luk 1-5.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3. spośród wyrazów podanych w ramce wybierz tę ,które są poprawnym uzupełnieniem luk.wpisz odpowiednią litere A-F obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Trzy wyrazy zostały dodane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj poniższy e-mail.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki..

Spośród podanych wyrazów wybierz poprawne.

Szkoła podstawowa.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj poniższy e- mail.. plis pomóżcie Uzupełnij poniższy e-mail zaimkami dzierżawczymi w odpowiedniej formie.. Zapisz w zeszycie odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 2010-01-05 16:28:34; Czy te zdania są poprawne pod względem gramatycznym?. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznymi leksykalnym uzupełnienie luk 1-7.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Pytania .. Wpisz odpowiednią literę A-J obok numeru luki.. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki (1-3) wpisz odpowiednią literę (a-f) obok numeru każdej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt