Sprawozdanie finansowe xhtml

Pobierz

Znaczniki XBRL powinny zostać zamieszczone przez Emitentów w dokumencie XHTML, czyli w formacie jaki będą mieć Skonsolidowane sprawozdania finansowe.Jun 2, 2022Sprawozdania finansowe w przeglądarce dzięki XBRL Ważnym zagadnieniem wynikającym z nowych regulacji jest również inline XBRL (iXBRL) czyli format, który łączy w sobie standardy HTML oraz XBRL.. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. Jak wykonać prawidłowy raport finansowy XHTML.. 639.26 kB .Jan 11, 2022Przeglądarka sprawozdań finansowych Kontakt Zaloguj się Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów pokazuje kwotę 1.746.999 tys. zł.. Znaczniki zostają umieszczone inline (w linii kodu) za pomocą standardu XBRL - języka sprawozdawczości finansowej.Dec 24, 2020Dec 15, 2020Dec 15, 2020Mar 10, 2022Wczytaj sprawozdanie Wczytaj zapisane sprawozdanie finansowe do edycji lub podglądu UPO Sprawdź status wysłanych plików i pobierz UPO Wyślij dokument Wyślij pozostałe dokumenty bez sprawozdania finansowegoSep 14, 2021Wszystkie elementy raportu rocznego powinny być sporządzone w formacie XHTML..

5.47 kB Pobierz 06.05.2022 08:04 ... Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.pdf.

Standard iXBRL daje możliwość odczytywania sporządzonych sprawozdań za pomocą przeglądarki internetowej.. Dobrze wykonany raport finansowy w XHTML powinien posiadać prostą i nieskomplikowaną strukturę HTML rozszerzoną o efektywne formatowanie (dla wygody użytkowników) oraz precyzyjne oznaczone Taksonomie według taksonomii ESMA.. Zawartość raportów rocznych określa par.. .Mar 31, 2022Przeprowadzenie procesu oznakowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu języka znaczników XBRL ETAP IV Przygotowanie w formacie XHTML raportu rocznego emitenta, na który składa się m.in. skonsolidowane sprawozdanie finansowe oznakowane w standardzie iXBRL ETAP V Publikacja raportu rocznego w postaci elektronicznej Dlaczego XBRL?May 11, 2022 1.99 MB Pobierz SzB_GK_BUMECH_2021.xhtml.XAdES.. ADRES.Jan 1, 2021May 25, 2022opublikowane w formacie xhtml WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE Okres zakończony 31 grudnia Okres zakończony 31 grudnia 2021 2020 2021 2020 mln PLN mln EUR Przychody ze sprzedaży 52.730 45.766 11.519 10.229 Zysk z działalności operacyjnej 5.123 1.408 1.119 315 ..

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, Emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML.

1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych .Feb 22, 2021XBRL - to technologia znakowania informacji, umożliwiająca ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki.. 70 ust.. 1.54 MB Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Bumech SA i Grupy.pdf.. W imieniu firmy audytorskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt