Energia jądrowa prezentacja powerpoint

Pobierz

Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.. W ustawie Prawo energetyczne Odnawialne Źródła .. W Polsce produkujemy .. *małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji.. Prezentacja programu PowerPoint Author: Przemysław Marcisz Subject: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Jak to się dzieje, że żarówka świeci?. ENERGETYKA JĄDROWA ..

 • Energia promienista - jest energią przenoszoną przez zmienne pola elektromagnetyczne.. Arkusz1.. Źródłem energii geotermalnej jest wydzielanie się energii cieplnej z powolnego rozpadu pierwiastków radioaktywnych (uran, tor) występujących w .. USA Stany Zjednoczone 2. wady energetyki jądrowej zalety energetyki jądrowej 1) tani sposób wytwarzania energii 2) brak emisji do środowiska szkodliwych gazów i pyłów 3) zaopatrzenie w paliwo na długi okres 1) Sytuacje z punktu widzenia rynku paliw to paliwa kopalne zdecydowanie przegrywają z jądrowym.21.. produkuje czystą energię.. .Energetyka jądrowa.. ENERGIA SŁONECZNA.. 8,4 % wytwarza energia jądrowa, a energia odnawialna wytwarza 8%.. .ZALETY: *możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.. WADY: *elektrownie wiatrowe pociągają za sobą duże koszty inwestycjne.. *sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi..

  Energia jądrowa.

  Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych.. Prezentacja programu PowerPoint Author:reakcja jądrowa 1) rozpędzony neutron 2) uderzenie w rozszczepialne jądro atomowe 3) powstają jądra innych atomów oraz kolejne rozpędzone neurony 4) podczas rozszczepienia jądra uwalniana jest energia strona 21 przyjmijmy k= (produkcja neutronów)/ (destrukcja neutronów) k1 reakcja "przyspiesza" stan krytyczny (inaczej stan równowagi) …PALIWA KOPALNE - ENERGIA JĄDROWA Od 50 lat ta sama technologia.. Elektrownia jądrowa w Temelinie (Republika Czeska).. Technologia nie konkurencyjna - najwyższe koszty inwestycyjne, bardzo długi okres amortyzacji.2.Prezentacja-Fotowoltaika.. Broń jądrowa - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru ..
  Energią promienistą jest energia widzialnego światła, promieniowania cieplnego, fal radiowych itd.. Konkurs "Uczniowskie pasje" - .. Uploaded on Jul 23, 2014 Gaerwn AwenBomby atomowe charakteryzuje się, podając masę trotylu potrzebnego do wywołania równoważnego wybuchu..

  energia wiązania nukleonu w.

  Prezentacja programu PowerPointTitle: Promieniotwórczość Last modified by: Fizyka Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles: Times New Roman Arial Black Arial Wingdings Arial Unicode MS Symbol Błyskawica sieciowa Prezentacja programu PowerPoint Mocarstwa atomowe Prezentacja programu PowerPoint Energia jądrowa Zagrożenia Zastosowanie promieniotwórczości Aparatura rentgenowska Tomografia komputerowa .Calibri Arial Georgia Wingdings Times New Roman TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPSMT Symbol Motyw pakietu Office 1_Motyw pakietu Office 2_Motyw pakietu Office Micrografx Designer 7 Zeichnung Obraz - mapa bitowa Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint .ELEKTROWNIA JĄDROWA: nie emituje zanieczyszczeń.. jądrowa.. Energia chemiczna - stanowi energię wiązania związków chemicznych.JĄDROWE - ZALETY: -uzyskiwanie "czystej" energii -zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi dzięki sztucznym zbiornikom wodnym powstających przy ich budowie -duża wydajność i niskie koszty produkcji -niewielka ingerencja w środowisko przyrodnicze -niewielkie zużycie pierwiastków promieniotórczych JĄDROWE - WADY: WODNE - WADY: -wysokie koszty budowyPrezentacja Geografia Maja Friedman Read more Transcript..

  Energetyka jądrowa 1 / 39.

  Spadek udziału w produkcji energii światowej: w 1993r 17%, w 2007r 12,5%, w 2012 r 11,5%.. ENERGETYKA JĄDROWA 1 / 17.. Początek prac nad wykorzystaniem energii uwalnianej .ENERGETYKA JĄDROWA SZANSA CZY ZAGROŻENIE ?. Polska posiada stale rosnący deficyt produkowanej energii .. duży koszt budowy.. Większość pierwiastków chemicznych występujących w przyrodzie stanowi mieszaninę izotopów o stałym składzie.Energia geotermalna-jest to energia zgromadzona w gorących wodach podziemnych.. 22% z gazu ziemnego i 22% z węgla.. • Badając przekształcenia różnych rodzajów energii, okazało się, że ilekroć jeden rodzaj energii zamienia się w inny rodzaj energii, zawsze wartość całkowitej energii pozostaje stała.Przemiana przemiana jest procesem wtórnym - następuje po procesach prowadzących do wzbudzenia jądra (zderzenie, rozpad lub ) widmo energetyczne dyskretne: h = Ei - Ef jądro macierzyste jądro pochodne energia: kilka, kilkanaście MeV Przemiana współczynnik konwersji: czas życia stanu wzbudzonego: = 10-16 - 10-15 s izomeria jądrowa .Odnawialna Jądrowa.. Wkrótce po odkryciu rozszczepienia jąder uranu uzmysłowiono sobie, że reakcje łąńcuchowe mogą być źródłem energii.. ZŁE STRONY: odpady radioaktywne.. Określenie "bomba o mocy 100kiloton" oznacza, że wybuch.. Przemysł Przetwórstwo surowców i przemysł spożywczy: • • petrochemiczny (koncerny ExxonMobil, Chevron Texaco czy Conoco Phillips .Udział procentowy paliwa importowanego z krajów spoza UE , 200 8 r. Ropa 3 6 % Ga z 2 5% Energia jądrowa 1 3 % Węgiel 18% Źródła odnawialne 8 % 45 % 8 4 % 60 % 100% 5 4 % Ropa Węgiel Gaz Energia jądrowa ( uran ) Źródła odnawialne Wszystkie rodzaje 0% 19. ..

  Energetyka jądrowa.

  Podsumowanie - perspektywy dalszego rozwoju.. Arkusz2.. Slideshow by azurePodstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej • Realizacja "koncepcji głębokiej obrony" - stosowanie czterech podstawowych zasad projektowania: • 2 - - zróżnicowania układów pełniących te same funkcje • To samo zadanie w zakresie bezpieczeństwa realizowane jest przez układy skonstruowane w oparciu o różne zasady działania.ENERGETYKA JĄDROWA PowerPoint Presentation.. W Unii Europejskiej tylko dwie elektrownie w budowie (od lat z problemami).. energetyka wodna ma największe tradycje, ale posiadamy słabe warunki do jej rozwoju .Istnieje też energia jądrowa związana z siłami utrzymującymi w całości jądro atomowe.. Czysta Energia, 2012 nr 12, s. 25-28. energia jest tańsza, niż ta pozyskiwana z elektrowni węglowych.. WykresEnergii.. Obecnie jednak cena zbudowania siłowni wiatrowych ciągle maleje.Najważniejsze problemy związane z rozwojem cywilizacji.. prezentacja ta została wykonana w ramach zaliczenia przedmiotu.. Energia jądrowa..


 • wave

  Komentarze

  Brak komentarzy.
  Regulamin | Kontakt