Opowiadanie agaty widzowskiej piłka dla wszystkich youtube
 • Testy
 • 21 września 2022 03:20

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko słucha, posiłkuje się ilustracjami w Książce (s. 82-83).. W snach nie siedział na wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli.. - Brawo, Franek!. Opowiadanie Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich - tekst w pliku; Rozmowa na temat opowiadania.Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej "Pocieszajki dla maluszków".. Opowiadanie A. Widzowskiej " Piłka dla wszystkich" - rozwijanie mowy, kształtowanie postaw tolerancj…

Podaj 4 cechy gospodarki postindustrialnej
 • Testy
 • 31 sierpnia 2022 04:20

U progu XXI wieku do krajów postindustrialnych należą Stany Zjednoczone (sektor usług - 80% PKB w 2002 roku), kraje UE (69,4% w 2004 roku) i Japonii (67,7% w 2001 roku).. 2021-12-03 19:49:47 Przy pomocy mapy lub innego źródła informacji, wypisz do zeszytu nazwy 7. sztucznych zbiorników i podaj, na jakim dopływie Odry zostały one wybudowane.. Rejestracja.. Podaj przyczyny wybuchu pierwszej wojny północnej.. Wyjaśnienie pojęcia: "globalizacja".. Dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów.. E…

Spór cesarstwa z papiestwa e podręcznik
 • Testy
 • 16 sierpnia 2022 22:20

Zakończył się on podziałem kompetencji władzy duchownej i świeckiej.. Walka o Inwestyturę inwestytura Przemiany w Kościele zapoczatkowane przez Sylwestra II odbudowały pozycję Kościoła Kościół w X wieku INWESTYTURA UDZIELANA PRZEZ PAPIEŻA INWESTUTURĘ NADAJE WŁADCA ŚWIECKI ą Henryk IV ukorzył się przed Grzegorzem VII Po odzyskaniu władzy cesarzCesarz Henryk IV.. Zwróć uwagę na wysokość trójkąta.Konflikt papiestwa z cesarstwem Sortowanie według grup.. Klasa 5 Historia .Apr 26, 2022Konflikt cesars…

Związek rzeczownik z przymiotnikiem wordwall
 • Testy
 • 15 sierpnia 2022 10:20

Wyszukiwanie przymiotników w wierszach.Rodzaje rzeczowników - dopasuj rzeczownik do odpowiedniej grupy - Części mowy - Dopasuj rzeczowniki do przymiotników - Koniugacja -ę, -esz .. odmiana rzeczownika z przymiotnikiem Połącz w pary.. Test z mitologii greckiej Test obrazkowy.. Klasa 2 Klasa 3 Polski.. Pamiętaj!, że w związku przynależności: Mówiąc pisał starannie, wiemy, że wyraz starannie określa wyraz pisał.. d) Przymiotnik oznacza czas wykonywania zadania.. Klasa 2 Klasa 3 Polski.. wg Epolski…

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem 6-letnim
 • Testy
 • 9 sierpnia 2022 02:20

Plan jest pracą autorską wychowawców naszej placówki.. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu …Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także: 1.. 9.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i …Uwzględniamy zasady pracy korekcyjno -kompensacyjnej z dzieckiem: - zasadę indywidualizacji.. - zasadę stopniowania trudno…

Utwórz dwa własne neologizmy artystyczne jeden od wyrazu trawa drugi od wyrazu świeżość
 • Testy
 • 31 lipca 2022 18:20

Pytania .. Pytania .. Utwórz po dwa wyrazy do podanych zakończeń: Np. - anie pranie -ca -arz -ec - arka -niaNeologizmy - nowotwór językowy; nowy wyraz, wyrażenie bądź zwrot, dotąd nie używany w naszym języku., Neologizmy artystyczne - stosują je poeci, by lepiej wyrazić swoje uczucia, wrażenia i przeżycia, Neologizmy obiegowe - występują przede wszystkim w mowie potocznej, nazywają nowe przedmioty, zjawiska, sytuacje , Neologizmy obiegowe dzielimy na - słowotwórcze, znaczeniowe .Zobacz 1 odpo…

Napisz charakterystykę łucji wykorzystaj podaną instrukcję oraz wybrane słownictwo i sformułowania
 • Testy
 • 21 lipca 2022 21:20

Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje (dworce, przystanki), zaplecze techniczne.Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu (np.Dyskutujemy o zawiłościach, odpowiadamy na pytania naszych czytelników, dzielimy się ciekawostkami oraz refleksjami na temat języka ojczystego.. Na komunikację interpersonalną składa się język mówiony, czyli słowa, ale także komunikacja niewerbalna, a więc pozycja ciała, gesty, mimika, ruchy oczu, d…

Wskaż w wierszu apostrofę do kogo zwraca się podmiot liryczny
 • Testy
 • 16 lipca 2022 04:20

Stosuje przy tym kontrast: w pierwszej części ukazuje dom przepełniony jej osobą, a w drugiej obraz.Wiersz stanowi przykład liryki inwokacyjnej (o czym świadczy apostrofa zawarta w ostatnim dystychu).. Wiersz pisany jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej.. Za takie uważa życie dworskie (dworzanin żyje na koszt swego gospodarza), szalone podróżowanie, pogoń za rozmaitymi wrażeniami (człowiek taki naraża się na liczne niebezpieczeństwa), żołnierskie (żołnierz uczestniczy w wojnach) oraz wykon…

Opis karczmy pod lutym turem krzyżacy
 • Testy
 • 4 lipca 2022 04:20

2) Przyjazd dworu księżnej Anny Danuty.. Obok niego siedział młodzieniec o długich włosach - Zbyszko.Przydatność 70% Upadek pięknej śpiewaczki - opis sytuacji jak Zbyszko uchronił Danusię przed upadkiem.. Dodał: Gazaris° - Data: 2018-05-16 23:35:33 - Odsłon: 545 maj 2012 EXIF Mapa Opis obiektu Pozostałe zdjęcia.. 3) Zbyszko oczarowany śpiewem Danusi.. 5) Opowieść o Walgierzu Wdałym.. 85% Główny wątek powieści "Krzyżacy".. Wszyscy opuszcali gospode by zrobić miejsce księznej nawet Maćko i Zbyszk…

Fragmenty o zośce kamienie na szaniec
 • Testy
 • 2 lipca 2022 15:20

Przemądre słowa.Kamienie na szaniec - książka Aleksandra Kamińskiego opowiadająca o działalności grupy członków Szarych Szeregów w Warszawie podczas II wojny światowej.. Jest oparta na prawdziwych wydarzeniach z końca lat 30. i okresu okupacji niemieckiej.Jej tytuł nawiązuje do fragmentu wiersza Juliusza Słowackiego Testament mójAlek jest o to mi chodziło.. "Samotność, częsta towarzyszka wewnętrznej siły człowieka - przyciąga i zniewala otoczenie.".. Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili "piękn…

Regulamin | Kontakt